Hà Nội đề xuất giảm diện tích đất cây xanh, tăng diện tích đất ở

07:16 22/06/2018

Mới đây, TP Hà Nội đã có đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo hướng tăng giảm diện tích đất cây xanh, tăng diện tích đất ở.

diện tích đất

Hà Nội đề xuất giảm diện tích đất cây xanh, tăng diện tích đất ở. 

 

Theo đồ án Quy hoạch xây dựng Thủ đô, chỉ tiêu đất cây xanh thể dục thể thao thành phố khoảng 11 – 13m2/người. Quy hoạch phân khu đô thị N10 được duyệt có chỉ tiêu đất cây xanh thể dục thể thao đạt 11.36m2/người.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch quy hoạch theo đề xuất của UBND TP Hà Nội sẽ làm giảm diện tích đất cây xanh thể dục thể thao và chỉ tiêu đạt được trong quy hoạch phân khu đô thị N10 còn khoảng 11,34m2/người.

Về chỉ tiêu đất ở, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô xác định chỉ tiêu đất đơn vị ở toàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 40 – 45m2/người. Quy hoạch phân khu đô thị N10 được duyệt có chỉ tiêu đất đơn vị ở đạt 48,17m2/người.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo đề xuất của Hà Nội sẽ bổ sung vào diện tích đất đơn vị ở được duyệt (khoảng 7,68ha) và chỉ tiêu đạt được trong quy hoạch phân khu đô thị N10 khoảng 48,33m2/người.

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh quy hoạch trên đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi các nội dung cơ bản của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được duyệt.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh sẽ làm thay đổi chức năng sử dụng đất được định hướng trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng xem xét cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, cập nhật vào các quy hoạch được duyệt theo đề nghị của thành phố.

 

Hà Nội giao Hải Phát – Văn Phú Invest làm 6,2km đường để đổi 68ha đất

Liên danh Văn Phú Invest và Hải Phát vừa được UBND TP Hà Nội trao quyết định đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông. Đổi lại, TP Hà Nội sẽ trả cho hai doanh nghiệp này 68ha.

 

Hà Nội yêu cầu rà soát lại hồ sơ hoàn thiện, xử lý vi phạm tại các nhà chung cư

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ban hành văn bản về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn.Tin khác