Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực cuối tháng 8/2018

Theo Hoàng Tiến / Sức Khỏe Cộng Đồng 07:00 26/08/2018

Lộ trình tăng lương, chỉ tiêu sinh viên tham gia BHYT, quản lý nhập khẩu phế liệu…, là một trong nhiều chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 8/2018.

hang-loat-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-cuoi-thang-82018
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực cuối tháng 8/2018. Ảnh minh họa

Lộ trình tăng lương cho công chức, người lao động đến năm 2030

Ngày 16/08/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 107/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị quyết này là quy định lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến năm 2030.

Cụ thể như sau: Đến năm 2021, sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 mức lương tối thiểu vùng đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Đến năm 2025, nâng mức tiền lương khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Nhà nước.

hang-loat-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-cuoi-thang-82018
Chính phủ đưa ra lộ trình tăng lương cho công chức, người lao động đến năm 2030. Ảnh minh họa

Lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Điều chỉnh lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Đến năm 2030, nâng mức tiền lương trong khu vực công đảm bảo mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/08/2018.

Giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên cho từng trường

Ngày 03/08/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2873/BHXH-BT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm 2018 - 2019.

Công văn nêu rõ, ngành giáo dục giao chỉ tiêu tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp cần đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi.

hang-loat-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-cuoi-thang-82018
Giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên cho từng trường. Ảnh Hà Nội mới

Rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ.

Thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 05 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã bảo hiểm xã hội.

Tăng cường hoạt động quản lý nhập khẩu phế liệu

Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, ngày 06/08/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 06/CT-BCT về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Chỉ thị truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau: Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì các đơn vị liên quan rà soát quy định của pháp luật về nhập khẩu phế liệu để tăng cường công tác quản lý nhập khẩu phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện nay; xây dựng các điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu theo hướng quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng hải quan, công an trong xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong nhập khẩu, vận chuyển, mua bán và sử dụng phế liệu…

Cục Xuất nhập khẩu chủ trì trình Bộ ban hành Thông tư quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với một số phế liệu…

Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng

Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành ngày 08/08/2018 tại Quyết định 1113/QĐ-BXD.

Định mức này là cơ sở để xác định chi phí thực hiện công tác rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng của Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

thanh-tra-dot-xuat-ngan-hang-cho-vay-bat-dong-san-lon
Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành. Ảnh minh họa

Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng xác định như sau: Định mức chi phí rà soát hệ thống định mức và giá xây dựng hiện hành đã được công bố: Định mức chi phí là 03 triệu đồng/định mức khi số lượng định mức và giá xây dựng ≤ 50 định mức…

Trường hợp rà soát định mức có yêu cầu phải thu thập số liệu, kiểm tra đối chứng thì được lập dự toán bổ sung chi phí khảo sát, đi lại, ăn, ở.

Định mức chi phí xây dựng định mức xây dựng mới theo phương pháp hiện hành được xác định như sau: Khi có 100 định mức và giá xây dựng bổ sung thì định mức chi phí là 20 triệu đồng/định mức…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thu hẹp nhà đầu tư quản lý công trình đường cao tốc

Đây là một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý tại Thông tư 45/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Cụ thể, nhà đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc là doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp dự án đối tác công tư (PPP) và doanh nghiệp được Nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình đường cao tốc.

Tổ chức không phải doanh nghiệp và cá nhân không được coi là nhà đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc và quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc.

Trách nhiệm tổ chức tuần kiểm đường cao tốc của cơ quan quản lý đường cao tốc sẽ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mà không theo quy định tại Thông tư 47/2012/TT-BGTVT như trước.

su-that-tram-thu-phi-bot-la-gi
Bộ GTVT sẽ thu hẹp nhà đầu tư quản lý công trình đường cao tốc. Ảnh minh họa

Quy định mới khi trao trách nhiệm kiểm tra, giám sát… cho doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc.

Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực kiểm tra thực hiện viêc quản lý, khai thác và bảo trì trong phạm vi khu vực quản lý, không thực hiện theo phân công như quy định trước đó.

Thông tư này được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 13/08/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Biên chế công chức năm 2019 giảm gần 7.000 người

Ngày 14/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 258.163 biên chế (giảm gần 7.000 biên chế so với năm 2018).

Trong đó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập: 105.189 biên chế;

Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh, huyện: 151.906 biên chế.

Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

Bên cạnh đó, biên chế công chức dự phòng năm 2019 là 749 biên chế và tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nhiều chính sách mới về bảo hiểm xã hội, y tế về có hiệu lực từ tháng 7/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lương và y tế như: Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; Giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế … sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2018.

 

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực trong thời gian tới

Bãi bỏ lương cơ sở và loạt phụ cấp của công chức, đóng bảo hiểm 10 – 15 năm cũng được hưởng lương hưu, quy định hưởng án treo là những chính sách mới đáng chú ý sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.Tin khác