| Hà Nội 34°C /57% weather

Tiện ích
Giá vàng
Thời tiết
Phim chiếu rạp
Vé máy bay, tàu
  • Click để copy

Hàng loạt chính sách mới sắp có hiệu lực thi hành

Tăng lương tối thiểu vùng, thông tin về nợ công, thanh tra đột xuất những vụ việc có dấu hiệu hình sự... Và, rất nhiều chính sách mới có hiệu lực trong thời gian tới.

hang-loat-chinh-sach-moi-sap-co-hieu-luc-thi-hanh
Rất nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Từ năm 2018, tăng 6,5% lương tối thiểu vùng

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đã được Chính phủ ban ngày 07/12/2017.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: Mức 3,98 triệu đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng I; Mức 3,53 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp trên địa bàn vùng II; Mức 3,09 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp trên địa bàn vùng III và mức 2,76 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp trên địa bàn vùng IV.

hang-loat-chinh-sach-moi-sap-co-hieu-luc-thi-hanh
Từ năm 2018, tăng 6,5% lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa

Trong khi trước đây, mức lương tối thiểu cho từng vùng được quy định lần lượt là 3,75 triệu đồng/tháng; 3,32 triệu đồng/tháng; 2,9 triệu đồng/tháng và 2,58 triệu đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/01/2018; các mức lương nêu trên được thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Phải công khai thông tin về nợ công 6 tháng/lần

Thông tư số 126/2017/TT-BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 27/11/2017.

Theo Thông tư này, Bộ Tài chính thực hiện công khai nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia với các thông tin: Chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; Vay và trả nợ của Chính phủ; Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; Vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương; Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia. Bản tin về nợ công sẽ được Bộ phát hành 06 tháng/lần bằng tiếng Việt và tiếng Anh dưới dạng ấn phẩm và dữ liệu trên Trang điện tử của Bộ.

UBND cấp tỉnh thực hiện công khai thông tin về vay và trả nợ của chính quyền địa phương, bao gồm: Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam; Tạm ứng Quỹ Nhà nước; Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ của chính quyền địa phương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018; áp dụng cho việc lập báo cáo năm 2017.

Giảm thủ tục trong kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo

Ngày 08/12/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, không còn yêu cầu phải nộp bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Với khoáng sản được phép xuất khẩu, bỏ yêu cầu phải được cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu xác nhận như trước đây.

hang-loat-chinh-sach-moi-sap-co-hieu-luc-thi-hanh
Giảm thủ tục trong kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thương nhân có nhu cầu cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu… thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương qua đường công văn hoặc qua mạng điện tử.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp Giấy xác nhận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Công khai thông tin về đầu thầu trong thời hạn 7 ngày

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 05/12/2017.

Thông tư này quy định, việc cung cấp thông tin về đấu thầu như: Thông tin về dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Hủy thầu; Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu… phải được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định hoặc văn bản phê duyệt, ban hành các thông tin đó.

Việc cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành. Riêng thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo hủy thầu, thông báo gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải được thực hiện theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và phải đảm bảo các quy định tương ứng liên quan về thời gian trong đấu thầu.

Việc cung cấp nội dung chi tiết của các thông tin trên được thực hiện theo các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Giáo viên dự vị đại học phải có bằng Thạc sĩ trở lên

Ngày 05/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 30/2017/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

Ngoài tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên dự bị đại học, giáo viên dự bị đại học hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên, đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy; nếu là phó hiệu trưởng có thể thay bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm; Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số; giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ 02 phải đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng I…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.

Hà Nội và TP HCM được phủ sóng FM sang các địa phương khác  

Đây là một trong những nội dung nằm trong Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM.

Theo đó, Thông tư quy định Đài phát thanh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh được phủ sóng sang địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố khác nhưng không được gây nhiễu có hại cho các hệ thống phát thanh FM khác.

Đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại trong phạm vi địa giới hành chính của huyện đó.

Đài phát sóng phát thanh FM phải sử dụng anten có hướng tính phù hợp để phủ sóng hiệu quả và không gây nhiễu có hại tới các Đài và các hệ thống thông tin vô tuyến khác. Riêng Đài phát sóng phát thanh FM ở khu vực biên giới phải sử dụng anten có hướng tính phù hợp để bảo đảm vùng phủ sóng tuân theo thỏa thuận về phối hợp tần số biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng sẽ hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm.

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017, có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.

Theo Nghị định này, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng phải được đáp ứng thêm các tiêu chuẩn như: Đạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế trong thời gian học cấp THPT; Đạt giải ba trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học…

hang-loat-chinh-sach-moi-sap-co-hieu-luc-thi-hanh
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng sẽ hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm. Ảnh minh họa

Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét kết quả học tập và nghiên cứu; Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi được tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp phải tập sự trong ít nhất là 03 tháng và không quá 12 tháng.

Trong thời gian tập sự, sinh viên được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm. Mức lương dao động từ hệ số lương 2,34 đến 3,00; phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.

Thanh tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu hình sự

Ngày 28/11/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

Theo đó, Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Thanh tra VKSND cấp tỉnh phải chủ động phát hiện và báo cáo Viện trưởng VKSND cấp mình để kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất về trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên để xảy ra các vụ việc trong lĩnh vực hình sự có dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền, như: Các vụ án do cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đình chỉ vụ án, bị can, bị cáo do không phạm tội hoặc đỉnh chỉ không có căn cứ mà có khiếu nại, tố cáo, kêu oan…

Thủ trưởng đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự thuộc VKSND tối cao, Thủ trưởng cơ quan điều tra VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cap, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và của VKSND cấp dưới, chủ động rà soát, phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực hình sự…

 

10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017

Siết quy định vay ngoại tệ; Người Việt có thể chơi casino; Thay đổi sổ đỏ; Quy định mới về kinh doanh đặt cược… là những chính sách mới, quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2017.

 

Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 11-2017

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề có điều kiện; Wifi miễn phí tại nhà ga hành khách; Không cứu người bị nạn bị phạt đến 10 triệu đồng… là những chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11-2017.

 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017 liên quan trực tiếp tới đời sống người dân, các ngành nghề và cơ quan chức năng.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ đi vớt rong biển

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ đi vớt rong biển

06/01/2020 09:31

Nhờ vớt rong biển, có người thu nhập tới cả triệu bạc mỗi ngày.

Tin ấm lạnh 6/1 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin ấm lạnh 6/1 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

06/01/2020 05:52

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho thấy, Thủ đô vẫn có kiểu thời tiết đêm mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng, độ ẩm cao...

2 ngày thu 800 triệu đồng tiền phạt vi phạm nồng độ cồn

2 ngày thu 800 triệu đồng tiền phạt vi phạm nồng độ cồn

05/01/2020 18:24

Sau 2 ngày thực hiện quy định mới 615 về xử phạt người sử dùng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông đã xử phạt 615 trường hợp vi phạm.

Cảnh sát quận 'tuýt còi' công an huyện vì lên thành phố đi ngược chiều

Cảnh sát quận 'tuýt còi' công an huyện vì lên thành phố đi ngược chiều

05/01/2020 18:12

Chiến sĩ công an huyện Tiên Lãng đi ngược chiều lý giải, do lâu ngày không lên thành phố nên không biết đường Đinh Tiên Hoàng đã đảo chiều.

Nộp phạt lên tới 40 triệu đồng nếu không thổi nồng độ cồn

Nộp phạt lên tới 40 triệu đồng nếu không thổi nồng độ cồn

05/01/2020 18:00

Mức phạt khi từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn được quy định bằng với mức phạt cao nhất đối với vi phạm về nồng độ cồn.

Cận cảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Huế sau một tháng ở Làng Mai (Thái Lan)

Cận cảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Huế sau một tháng ở Làng Mai (Thái Lan)

05/01/2020 15:01

Sau 1 tháng tịnh dưỡng ở Thái Lan, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về Huế, trông sức khỏe của thiền sư có phần tốt lên.

Chiếc xe tải chở hơn 18 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

Chiếc xe tải chở hơn 18 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

05/01/2020 14:35

Lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế phát hiện chiếc xe có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, trên xe có hơn 18 nghìn bao thuốc lá nhập lậu.

Cô gái 20 tuổi bị cha con anh họ thay nhau hiếp dâm đến mức có con

Cô gái 20 tuổi bị cha con anh họ thay nhau hiếp dâm đến mức có con

05/01/2020 11:16

Sau khi bị tạm giữ, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi hiếp dâm cô gái 20 tuổi, trong đó Nguyễn Tiến Thành đã hiếp dâm nhiều lần dẫn đến việc nạn nhân mang thai.

Các tuyến xe buýt trợ giá sẽ chạy như thế nào để phục vụ Tết Nguyên đán 2020?

Các tuyến xe buýt trợ giá sẽ chạy như thế nào để phục vụ Tết Nguyên đán 2020?

05/01/2020 10:47

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản về phương án chạy xe phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các tuyến xe buýt trợ giá.

KTVN
KTVN