Hội nghị Trung ương 8 có nội dung công tác nhân sự

20:02 28/09/2018

Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng, ông Lê Quang Vĩnh cho biết trong buổi họp báo về Hội nghị Trung ương 8 sáng nay.

hoi-nghi-trung-uong-8-co-noi-dung-cong-tac-nhan-su
Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Sáng nay 28/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 8). Chủ trì buổi họp báo là ông ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Theo thông tin từ buổi họp báo, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 2 - 6/10 (dự kiến khai mạc vào sáng thứ Ba, ngày 2/10 và bế mạc vào thứ 7, ngày 6/10). Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ làm việc về 5 nội dung:

Thứ nhất, báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Thứ hai, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

Thứ ba, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Thứ tư, thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Thứ năm, công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Tại buổi họp báo, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước theo Hiến pháp vẫn được thực hiện liên tục, bình thường với việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, giữ Quyền Chủ tịch nước (theo thông báo ngày 23/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước). Sự phân công này trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các quy định của Đảng.

Việc Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu là việc hết sức hệ trọng của quốc gia và của Đảng, nên việc này cần thực hiện rất chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định của Đảng. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng - ông Lê Quang Vĩnh nhấn mạnh.Tin khác