| Hà Nội /

IOM là gì?

Được thành lập vào năm 1951, IOM là tổ chức liên chính phủ hàng đầu trong lĩnh vực di cư quốc tế.

IOM là gì? IOM là tổ chức liên chính phủ hàng đầu trong lĩnh vực di cư quốc tế.

IOM là gì? IOM là tổ chức liên chính phủ hàng đầu trong lĩnh vực di cư quốc tế.

IOM là gì?

IOM là viết tắt của International Organization for Migration hay Tổ chức di cư Quốc Tế. Tổ chức liên chính phủ này có trụ trở tại Thụy Sĩ.

Với 173 quốc gia thành viên và văn phòng tại hơn 100 quốc gia, IOM có nhiệm vụ thúc đẩy di cư nhân đạo và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người.

Tổ chức di cư Quốc Tế làm như vậy bằng cách cung cấp dịch vụ và tư vấn cho chính phủ và người di cư.

IOM giúp đảm bảo quản lý di cư có trật tự và nhân đạo, thúc đẩy hợp tác quốc tế về các vấn đề di cư, hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp thiết thực cho các vấn đề di cư và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người di cư, bao gồm người tị nạn và người di cư nội địa.

IOM công nhận mối liên hệ giữa di cư và phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như quyền tự do đi lại.

Các lĩnh vực hoạt động của IOM là gì?

IOM hoạt động trong bốn lĩnh vực rộng lớn của quản lý di cư:

1. Di cư và phát triển.

2. Tạo điều kiện di cư.

3. Điều tiết di cư.

4. Di cư cưỡng bức.

Các hoạt động của IOM liên quan đến nhiều lĩnh vực khác bao gồm thúc đẩy luật di cư quốc tế, tranh luận chính sách và hướng dẫn chính sách, bảo vệ quyền của người di cư, và khía cạnh giới của di cư.

IOM tại Việt Nam

IOM hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987 theo khuôn khổ Hiệp định Hợp tác với chính phủ Việt Nam. Phái đoàn IOM Việt Nam ở Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội ngũ của IOM Việt Nam được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm nhằm hỗ trợ lĩnh vực di cư.

IOM có các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Giao thông, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, một số cơ quan khác và đã tiến hành nhiều dự án khắp cả nước.

Bài liên quan