Không để sai nhỏ kéo dài thành sai lớn

09:29 01/02/2018

Công trình xây dựng không phép, sai phép phải được phát hiện, ngăn chặn sớm, không để sai nhỏ kéo dài dẫn đến sai phạm lớn. Đó là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền quận Ngũ Hành Sơn khi triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU ngày 1/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động.

Không để sai nhỏ kéo dài thành sai lớn

Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Huỳnh Cự cho biết, ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU, UBND quận ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đến các phòng chuyên môn thuộc UBND quận và UBND 5 phường; trong đó có nội dung đề nghị HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội quận và phường tham gia phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động và giám sát việc thực hiện chủ trương của thành phố.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU được thực hiện qua nhiều kênh. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lồng ghép nội dung này vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, coi việc chấp hành pháp luật xây dựng là một nét văn hóa, văn minh trong đời sống đô thị và hành vi xây dựng trái phép là không văn hóa.

Về công tác quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền quận quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định 180/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị, trong đó xác định vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận và phường. Theo ông Huỳnh Cự, yêu cầu của lãnh đạo UBND quận là công trình xây dựng không phép, sai phép phải được phát hiện ngăn chặn sớm, không được để sai nhỏ kéo dài dẫn đến sai phạm lớn.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND quận, Đội kiểm tra quy tắc đô thị (QTĐT) quận tổ chức 4 tổ, mỗi tổ 10 người phụ trách 1 địa bàn phường và phối hợp với lực lượng chức năng của phường thường xuyên kiểm tra các khu vực đã quy hoạch, khu vực có các dự án xây dựng phát hiện và xử lý kịp thời hành vi xây dựng không phép, xây dựng sai nội dung giấp phép. Đối với 33 dự án xây dựng lớn trên địa bàn,  UBND quận lập 1 tổ theo dõi riêng do Phó Chủ tịch UBND quận Huỳnh Cự phụ trách theo dõi, giám sát bảo đảm các dự án này xây dựng đúng nội dung giấy phép, thiết kế, quy hoạch được duyệt.

Đội trưởng Đội kiểm tra QTĐT quận Lưu Văn Hùng cho biết, công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên không kể giờ hành chính hay ngoài giờ, đặc biệt là ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ luôn là cơ hội cho những người cố tình xây dựng trái phép.

Ngoài các tổ kiểm tra quy tắc đô thị phân theo địa bàn 4 phường, Đội kiểm tra QTĐT lập thêm một tổ giám sát gồm 10 thành viên có nhiệm vụ giám sát hoạt động của các tổ tiểm tra QTĐT tại 4 phường, bảo đảm việc kiểm tra hiện trường phải thực hiện thường xuyên và các quyết định xử phạt hành chính về vi phạm trật tự xây dựng được thực thi nghiêm túc.

Đồng thời, tổ này giám sát trách nhiệm thực thi công vụ của các tổ kiểm tra QTĐT được phân công về địa bàn phường để phòng ngừa tiêu cực xảy ra khi thi hành công vụ. Nhờ đó, nhiều vụ việc xây dựng trái phép, không phép, sai phép diễn ra ở các công trình nhà ở riêng lẻ hay dự án lớn đều được phát hiện và tham mưu cho chính quyền xử lý kịp thời.

Tuy vậy, theo ông Huỳnh Cự, quá trình quản lý trật tự xây dựng, UBND quận và các phường gặp khó khăn. Đó là khi lập biên bản đối với công trình dự án lớn thì chủ đầu tư không có mặt, cũng không có văn bản ủy quyền cho đại diện nên không thể ra quyết định xử phạt hành chính do không có tên người đại diện của chủ đầu tư.

Ông Cự đề nghị Sở Xây dựng khi cấp phép xây dựng các dự án lớn buộc chủ đầu tư phải gửi một bộ hồ sơ thiết kế và các thủ tục liên quan cho UBND quận giám sát, đồng thời phải có văn bản ủy quyền cho người đại diện thường xuyên có mặt tại công trình để làm việc với chính quyền khi cần thiết.

Quận cũng phản ánh tình trạng, nhiều chủ đầu chỉ biết “quan hệ” với thành phố, có thái độ bất hợp tác với chính quyền cơ sở khi được yêu cầu kiểm tra công trình, thậm chí có trường hợp không cho phép lãnh đạo UBND quận bước vào công trình để kiểm tra, buộc UBND quận phải yêu cầu Công an quận tiến hành kiểm tra hành chính mới vào được công trình.

 

Bùn ngập đường phố

Suốt thời gian qua, tình trạng đơn vị vận tải chở đất ở khu vực trường bắn thành phố đi ra đường Âu Cơ, xuôi về phía chợ Hòa Khánh và đường Lạc Long Quân (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), mang bùn, đất từ mỏ đất theo ra đường chính, gây ô nhiễm, bùn lầy.Tin khác