Kiến nghị bỏ khái niệm ‘tiền sử dụng đất’ để tránh cơ chế xin - cho

13:30 08/06/2018

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi Luật Đất đai 2013 về giá đất.

sử dụng đất
HoREA kiến nghị bỏ hẳn khái niệm "tiền sử dụng đất"

Theo đó, HoREA đã chỉ ra một số bất cập của Luật Đất đai 2013. Cụ thể, Luật Đất đai 2013 quy định, Chính phủ ban hành khung giá đất 5 năm 1 lần và các địa phương được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Tuy nhiên, trên thực tế, giá đất trong bảng giá đất ở các địa phương được quy định thấp hơn so với giá đất phổ biến trên thị trường. Giá đất quy định trong Bảng giá đất của các địa phương chỉ tương đương khoảng 30 - 50% giá đất thị trường.

Ngoài ra, HoREA cũng cho rằng, công tác xác định "giá đất cụ thể", thẩm định "giá đất cụ thể" được phân chia cho Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Tài chính đã dẫn đến quy trình hành chính xác định "giá đất cụ thể" để tính tiền sử dụng đất thiếu tính minh bạch, thiếu tính liên thông, có sơ hở tạo ra cơ chế "xin - cho".

HoREA cũng chỉ ra, trong 5 phương pháp định giá đất, thì có đến 4 phương pháp là: So sánh trực tiếp; Chiết trừ; Thu nhập; Thặng dư cho kết quả có sự chênh lệch. Đặc biệt, với các khu đất ở, thương mại, dịch vụ... thiếu tính chính xác, thiếu độ tin cậy, dễ dẫn đến vận dụng tùy tiện và dễ phát sinh tiêu cực dẫn đến việc "bắt tay, thỏa thuận ngầm, cưa đôi, cưa ba".

Trên cơ sở phân tích những bất cập kể trên, HoREA đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đất đai 2013 về định giá đất.

Cụ thể, HoREA đề nghị bỏ quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần” và sửa đổi giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành “Bảng giá đất và giá đất cụ thể”, đảm bảo “giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

Theo HoREA, về lâu dài nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất”, thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin - cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho nhà nước.

HoREA phân tích, tài chính đất đai là vấn đề rất lớn, rất quan trọng trong pháp luật đất đai, trong đó có vấn đề xác định giá đất. Nguồn thu từ đất chiếm khoảng trên dưới 10% ngân sách địa phương là nguồn thu rất quan trọng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nhưng hiện nay, trong quá trình thực thi pháp luật đất đai, có hiện tượng nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai còn bị thất thu trong hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng của công trình xây dựng gắn liền với đất, nhất là chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất ở…

Đặc biệt, trong việc chỉ định nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất, nhất là các dự án hợp tác công - tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); trong việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có nhiều quỹ đất giá trị cao; nguồn thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo thành nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách nhà nước…

 

HoREA kiến nghị tính lại thời hạn sử dụng đất

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tính lại thời hạn sử dụng đất kể từ ngày dự án được nghiệm thu bàn giao.

 

Bộ Xây dựng, HoREA kiến nghị bổ sung vốn tín dụng cho nhà ở xã hội

Ngày 30/5, Bộ Xây dựng và Hiệp Hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết vừa kiến nghị Chính phủ xem xét, bổ sung vốn tín dụng cho nhà ở xã hội.Tin khác