Tết Trung Nguyên là gì? Cách cúng Tết Trung Nguyên - Rằm tháng 7

14:04 13/08/2019

Tết Trung Nguyên là gì? Cách cúng Tết Trung Nguyên - Rằm tháng 7

Tết Trung Nguyên chính là ngày xá tội vong nhân Rằm tháng 7 (cũng là ngày Lễ Vu Lan). Xin giới thiệu bạn đọc quan tâm tham khảo cách cúng Tết Trung Nguyên Rằm tháng 7.


Bài văn khấn, lễ vật cúng cô hồn, chúng sinh Rằm tháng Bảy

13:48 13/08/2019

Bài văn khấn, lễ vật cúng cô hồn, chúng sinh Rằm tháng Bảy

Dưới đây là Bài văn khấn, lễ vật cúng cô hồn, chúng sinh Rằm tháng Bảy. Xin giới thiệu để bạn đọc quan tâm tham khảo.


Đền ông Hoàng Bảy ở đâu và cách sắm lễ cúng đền ông Hoàng Bảy?

09:23 11/08/2019

Đền ông Hoàng Bảy ở đâu và cách sắm lễ cúng đền ông Hoàng Bảy?

Đền ông Hoàng Bảy ở đâu thì cũng luôn là ngôi đền linh thiêng, có lễ chính vào ngày 17/7 âm lịch hàng năm. Dưới đây là cách sắm lễ cúng đền ông Hoàng Bảy


Đi đền ông Hoàng Bảy nên khấn như thế nào cho đúng?

09:13 11/08/2019

Đi đền ông Hoàng Bảy nên khấn như thế nào cho đúng?

Rằm tháng Giêng và Rằm tháng Bảy là các dịp lễ chính tại đền ông Hoàng Bảy. Vậy đi đền ông Hoàng Bảy nên khấn như thế nào cho đúng.


Điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 2019

18:03 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 2019

Ngay khi trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2019

17:59 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2019

Ngay khi trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 2019

17:57 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 2019

Ngay khi trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019

17:54 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019

Ngay khi trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019

17:51 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019

Ngay khi trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2019

17:48 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2019

Ngay khi trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2018, 2017


Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019

17:45 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019

Ngay khi trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.


Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019

17:39 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019

Ngay khi trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019

17:34 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019

Ngay khi trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2019

17:29 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2019

Ngay khi trường Đại học Kiên Giang 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2019

17:26 10/08/2019

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2019

Ngay khi trường công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Nhạc viện TP HCM năm 2019

16:00 09/08/2019

Điểm chuẩn Nhạc viện TP HCM năm 2019

Ngay khi Nhạc viện TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Nhạc viện TP HCM 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2019

15:56 09/08/2019

Điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2019

Ngay khi Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2019

15:54 09/08/2019

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2019

Ngay khi Học viện Tòa án công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Tòa án 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2019

15:50 09/08/2019

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2019

Ngay khi Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Tài chính 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2019

15:41 09/08/2019

Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2019

Ngay khi Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2019, 2017, 2018.