Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Amsterdam 2019 Hà Nội

22:33 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Amsterdam 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Amsterdam 2019 Hà Nội.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Chu Văn An 2019 Hà Nội

22:32 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Chu Văn An 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Chu Văn An 2019 Hà Nội.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT DL Lương Thế Vinh 2019 Hà Nội

22:32 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT DL Lương Thế Vinh 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT DL Lương Thế Vinh 2019 Hà Nội.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Thăng Long 2019 Hà Nội

22:31 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Thăng Long 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Thăng Long 2019 Hà Nội.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2019 Hà Nội

22:31 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2019 Hà Nội.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Việt Đức 2019 Hà Nội

22:31 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Việt Đức 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Việt Đức 2019 Hà Nội.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Trần Phú 2019 Hà Nội

22:31 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Trần Phú 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Trần Phú 2019 Hà Nội.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Yên Hòa 2019 Hà Nội

22:30 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Yên Hòa 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Yên Hòa 2019 Hà Nội.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Hoàng Cầu 2019 Hà Nội

22:29 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Hoàng Cầu 2019 Hà Nội

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT Hoàng Cầu 2019 Hà Nội.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2019

17:47 26/05/2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2019

17:46 26/05/2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2019

17:46 26/05/2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Hoàng Cầu Hà Nội 2019

17:45 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Hoàng Cầu Hà Nội 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Hoàng Cầu Hà Nội 2019 đã được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chính thức có văn bản kèm theo.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2019

17:31 26/05/2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2019

17:29 26/05/2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2019

17:28 26/05/2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2019

14:29 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đắk Nông năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Quảng Nam

14:25 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Quảng Nam

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Quảng Nam theo hướng dẫn dưới đây.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2019

14:23 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Quảng Ngãi

13:47 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Quảng Ngãi

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Quảng Ngãi theo hướng dẫn dưới đây.