Kinh tế tư nhân ‘xương sống’ của nền kinh tế

Theo Hoàng Lâm / Sức Khỏe Cộng Đồng 06:01 02/05/2019

Doanh nghiệp tư nhân đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra nhiều việc làm trong nền kinh tế. Kinh tế tư nhân đang là xương sống của nên kinh tế.

Kinh tế tư nhân ‘xương sống’ của nền kinh tế
Doanh nghiệp tư nhân đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra nhiều việc làm trong nền kinh tế. Kinh tế tư nhân đang là xương sống của nên kinh tế. Ảnh minh họa

Từ khi đổi mới đến nay, thể chế đối với kinh tế tư nhân của nước ta đã có những bước phát triển rõ rệt. Đáng chú ý nhất là sự thay đổi quan điểm về vai trò kinh tế tư nhân trong văn kiện Đảng.

Giai đoạn sau đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII năm 1991, Đảng đã xác định: “Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế quốc dân”. Đến năm 2000, nhiều văn bản pháp lý đã được thông qua như Luật Đất đai (1988), Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân (1990), Luật Phá sản doanh nghiệp (1993), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công ty, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân (1994), thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho việc vận hành của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực tư nhân vẫn rất chậm.

Kể từ năm 2000, khi Luật Doanh nghiệp (1999) ra đời, đã quy định rõ quyền của nhà nước, cán bộ, các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp. Một điểm rất đáng lưu ý khác là quyền tự do kinh doanh được công nhận. Những chuyển biến tư duy quan trọng này đã góp phần làm tăng mạnh số doanh nghiệp đăng ký mới.

Tuy vậy, phải đến Luật Doanh nghiệp 2005 mới điều chỉnh tất cả các doanh nghiệp không kể loại hình sở hữu, tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn giữa doanh nghiệp nhà nước (trước đó vẫn được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp nhà nước), doanh nghiệp nước ngoài (trước đó do Luật Đầu tư nước ngoài điều chỉnh) và các loại hình doanh nghiệp khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân trong nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chuyển đổi thành.

Tiếp đó, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã khẳng định: “Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ”. Vai trò của kinh tế tư nhân được nâng lên, là nòng cốt của nền kinh tế, bên cạnh kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, thay vì chỉ là một trong những động lực của nền kinh tế như trước đây.

kinh-te-tu-nhan-xuong-song-cua-nen-kinh-te
Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam động lực của nền kinh tế. 

Kinh tế tư nhân có vai trò ngày càng quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh tái cấu trúc, điều chỉnh phạm vi hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp tư nhân đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế.

Tại “Hội thảo Kinh tế Việt Nam thường niên năm 2019” với chủ đề “Bứt phá từ những động lực tăng trưởng”. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, có thể nói khu vực tư nhân không chỉ bao gồm gói gọn trong 700.000 doanh nghiệp mà còn bao gồm cả khu vực kinh tế hộ gia đình, kinh tế cá thể và doanh nghiệp FDI, như vậy con số kinh tế tư nhân đã chiếm đến 61% GDP chứ không phải là con số 10% khiêm tốn như cách tính hiện nay. Đồng thời, nếu nói khu vực kinh tế tư nhân theo nghĩa rộng như vậy thì khu vực kinh tế tư nhân đang đóng vai trò quan trọng, chủ lực của nền kinh tế Việt Nam.

Thêm vào đó, bà Lê Thị Nam Phương, Phó chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, nếu phân định riêng ra hộ kinh doanh, cá thể nhỏ thì vô tình bị mất đi một lực lượng đóng góp vào GDP và cũng khuyết đi một đối tượng cần bệ đỡ. Không phân biệt rạch ròi thì sẽ khó có thể phù hợp. Cho nên giờ đây, Chính phủ đặt kinh tế tư nhân làm lực lượng trụ cột của nền kinh tế là xác đáng.

Theo ông Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn Thủ tướng, kinh tế Việt Nam từ 2016 đến nay đang đổi chiều tăng trưởng, đặt ra mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Việc này song hành cùng với sự tăng trưởng về quy mô của khu vực tư nhân.

 

Ngân hàng khóa cửa ATM, liên tục nhắn tin cảnh báo tội phạm thẻ

Các ngân hàng đang gia tăng biện pháp để đối phó với tội phạm như khoanh vùng rủi ro để yêu cầu chủ thẻ đổi mật khẩu thẻ, thậm chí khóa cửa ATM sau 22h.

 

Viejet Air đứng đầu về chậm, huỷ chuyến bay trong tháng 4

Trong 11.200 chuyến bay, trong đó có 9.237 chuyến bay đúng giờ. Số chuyến bay chậm chuyến là 1.963 chuyến, số chuyến bay hủy chuyến là 12 chuyến.

 

Sếp ngân hàng, doanh nghiệp hàng không bị xử phạt trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bánh kẹo Hải Châu, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng HDB và nhiều cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tin khác