Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ABBank tháng 10/20018

12:52 27/10/2018

Ngân hàng ABBank vừa công bố trần lãi suất gửi tiết kiệm, lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay nhiều kỳ hạn, hạn mức khác nhau.

lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-abbank-thang-1020018
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ABBank tháng 10/20018.

Theo biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), ngân hàng huy động khá đa dạng tiền gửi ở nhiều kỳ hạn khác nhau từ không kỳ hạn tới các kỳ hạn dài đến 60 tháng.

Mức lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán là 0,4%/năm; các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần có lãi suất là 1%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng có lãi suất là 5,5%/năm trong khi khoản tiền có kỳ hạn 2 tháng lại chỉ có lãi suất 5,4%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng có lãi suất là 6,5%/năm trong khi kỳ hạn còn lại từ 7 tháng - 11 tháng chỉ co lãi suất 6,3%/năm;

Các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên có cùng mức lãi suất huy động là 7,4%/năm. Riêng kỳ hạn 13 tháng được áp dụng cho khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên có lãi suất là 7,6%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất của ABBank đối với loại tiết kiệm thông thường cho khách hàng cá nhân.

lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-abbank-thang-1020018
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng ABBank mới nhất  tháng 10/20018.
 

Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng SCB tháng 10/20018

Mức lãi suất ngân hàng SCB cao nhất là 7,75%/năm được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng.

 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BaoVietBank tháng 10/20018

Theo biểu lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BaoVietBank vừa được công bố cho thấy mức lãi suất cao nhất ngân hàng này là 7,9% năm.

 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Quốc Dân tháng 10/20018

Theo biểu lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Quốc Dân vừa được công bố cho thấy mức lãi suất cao nhất ngân hàng này là 8% năm.Tin khác