Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank tháng 10/20018

Theo Hương Ly / Sức Khỏe Cộng Đồng 13:00 27/10/2018

Ngân hàng LienVietPostBank vừa công bố trần lãi suất gửi tiết kiệm, lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay nhiều kỳ hạn, hạn mức khác nhau.

photo1521537059256-15215370592561831714905
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank tháng 10/20018

So với tháng 9, lãi suất Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank (Mã: LPB) giữ nguyên trong tháng 10 này. Theo đó, các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ có kỳ hạn 12 tháng và trả lãi cuối kỳ là 6,8%/năm.

Cụ thể, tiền gửi cá nhân tiết kiệm kỳ hạn 1 đến 3 tuần có mức lãi suất 1%/năm. Kỳ hạn 1 - 2 tháng lãi suất là 4,5%/năm; kỳ hạn 3 - 4 tháng là 4,8%/năm; kỳ hạn 5 tháng là 5,0%/năm.

Tiền gửi kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là 5,5%/năm; kỳ hạn 7 - 8 tháng có lãi suất 5,1%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng có lãi suất 5,6%/năm.

Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hưởng lãi xuất là 6,8%/năm; 13 - 14 tháng hưởng lãi xuất là 7,8%/năm; 15 - 17 hưởng lãi xuất là 6,7%/năm; 18 tháng hưởng lãi suất là 6,8%/năm.

Các khoản tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là 7,2%/năm; kỳ hạn từ 25 đến 47 tháng có lãi suất 7,4%/năm và từ 4 - 60 tháng có lãi xuất là 6,6%/năm.

Đặc biệt kỳ hạn 13 tháng có mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm. Mức lãi suất này chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm mới hoặc tái tục có số dư tiền gửi trên 300 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi hoặc tái tục có số dư thấp hơn 300 tỷ sẽ được áp dụng mức lãi suất 6,7%/năm (trả lãi cuối kỳ); 6,49% (trả lãi hàng tháng) và 6.24% (trả lãi trước).

Chưa có tên
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 10/20018.
 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Việt Á tháng 10/20018

Theo biểu lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Việt Á vừa được công bố cho thấy mức lãi suất cao nhất ngân hàng này là 7% năm.

 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VietBank tháng 10/20018

Ngân hàng VietBank vừa công bố trần lãi suất gửi tiết kiệm, lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay nhiều kỳ hạn, hạn mức khác nhau.

 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BaoVietBank tháng 10/20018

Theo biểu lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BaoVietBank vừa được công bố cho thấy mức lãi suất cao nhất ngân hàng này là 7,9% năm.Tin khác