Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Phương Đông tháng 11/20018

08:55 01/11/2018

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất đang được ngân hàng Phương Đông áp dụng là 7,9% tại kỳ hạn 13 tháng và đối với các khoản tiền gửi lớn hơn 500 tỷ đồng của khách hàng cá nhân.

lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-phuong-dong-thang-1020018
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Phương Đông tháng 10/20018.

Trong tháng 10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đối với khách hàng cá nhân và trả lãi vào cuối kỳ tại OCB dao động từ 1% - 7,9%/ năm tùy theo từng kỳ hạn.

Theo đó, các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng đều có lãi suất 1%/năm. Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 - 3 tháng có lãi suất tăng dần từ 5,3% - 5,5%. Mức lãi suất 5,5%/năm cũng đang được áp dụng đối với các kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng.

Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng đang được Ngân hàng Phương Đông huy động với các mức lãi suất lần lượt là 6,8%/năm; 6,9%/năm và 7%/năm. Các kỳ hạn từ 9 - 11 tháng đang cùng được huy động ở mức lãi suất 7,1%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm lãi cuối kỳ kỳ hạn 12 tháng áp dụng cho khoản tiền gửi từ 200 tỷ trở lên và mức lãi suất là 7,8%/năm. Đối với các khoản tiền gửi dưới 200 tỷ, mức lãi suất đang áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng là 7,3%.

Tương tự đối với kỳ hạn 13 tháng chỉ áp dụng với khoản tiền gửi từ 500 tỷ trở lên và có mức lãi suất tương ứng là 7,9%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất áp dụng tại OCB.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 15 tháng là 7,4%/năm; 18 tháng là 7,45%/năm; 21 tháng là 7,5%/năm; 24 tháng là 7,55%/năm; 36 tháng là 7,6%/năm. Đối với tiền gửi không kỳ hạn mức lãi suất đang được áp dụng là 0,5%/năm.

lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-phuong-dong-thang-1020018
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng SeaBank dành cho khách hàng cá nhân mới nhất.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi vào cuối kỳ dao động từ 1% - 7,2%/năm tùy theo từng kỳ hạn. Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng đều có lãi suất 1%/năm. 

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 tháng có lãi suất là 5,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 5,45%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 5,5%/năm; kỳ hạn từ 6 - 11 tháng là 6,8%/năm. Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 - 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 7,2%/năm. Ngoài ra, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn đang được hưởng mức lãi suất là 0,1%/năm.

lai-suat-gui-tiet-kiem-ngan-hang-phuong-dong-thang-1020018
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng SeaBank dành cho khách hàng doanh nghiệp mới nhất.
 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VietBank tháng 10/20018

Ngân hàng VietBank vừa công bố trần lãi suất gửi tiết kiệm, lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay nhiều kỳ hạn, hạn mức khác nhau.

 

Lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Bắc Á tháng 10/2018

Theo biểu lãi suất gửi tiết kiệm Ngân hàng Bắc Á vừa được công bố cho thấy mức lãi suất cao nhất ngân hàng này 7,7%/năm.

 

Chính thức đưa vào hoạt động ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam

Vừa qua, Bệnh viện Việt Đức đã chính thức đưa vào hoạt động ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam, giải quyết nhu cầu ngày càng cấp thiết hiện nay.Tin khác