Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TPBank tháng 10/20018

06:35 26/10/2018

Ngân hàng TPBank vừa công bố trần lãi suất gửi tiết kiệm, lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay nhiều kỳ hạn, hạn mức khác nhau.

thebank_giolamviecnganhangtienphong_1522662311
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TPBank tháng 10/20018.

Theo biểu lãi suất của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB), tiền gửi tiết kiệm thông thường trả lãi cuối kỳ có mức lãi suất dao động trong khoảng từ 5,25% - 7,3%.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 2 tháng có lãi suất là 5,25%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 5,45%năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 17 tháng là 6,1%; kỳ hạn từ 18 - 35 tháng là 6,9%; kỳ hạn 36 tháng là 7,3%.

Tuy nhiên, đối với kỳ hạn 24 tháng, điều kiện để được áp dụng mức lãi suất như thông báo thì những khoản tiền gửi phải có số tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn. Còn nếu số tiền số tiền gửi nhỏ hơn 100 tỷ thì khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất khác.

Ngoài ra, khi Khách hàng sử dụng sản phẩm tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn theo quy định trên đây có nhu cầu tất toán trước hạn thì lãi suất áp dụng là lãi suất không kỳ hạn có hiệu lực tại ngày tất toán trước hạn.

Bên cạnh đó, TPBank có thể áp dụng mức lãi suất khác so với Biểu lãi suất này đối với một số Khách hàng và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất do NHNN quy định theo từng kỳ hạn.

Chưa có tên
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TPBank mới nhất  tháng 10/20018.
 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VietBank tháng 10/20018

Ngân hàng VietBank vừa công bố trần lãi suất gửi tiết kiệm, lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay nhiều kỳ hạn, hạn mức khác nhau.

 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BaoVietBank tháng 10/20018

Theo biểu lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BaoVietBank vừa được công bố cho thấy mức lãi suất cao nhất ngân hàng này là 7,9% năm.

 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Bản Việt tháng 10/20018

Theo biểu lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Bản Việt vừa được công bố cho thấy mức lãi suất cao nhất ngân hàng này là 8% năm.Tin khác