Hà Nội: Lập đoàn giám sát 55 công trình trọng điểm

19:14 24/08/2018

Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm. Đồng thời, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác triển khai, thực hiện dự án.

đoàn giám sát
Hà Nội lập đoàn giám 55 công trình trọng điểm.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-HĐND, thành lập Đoàn giám sát và ban hành kế hoạch giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, sẽ giám sát 55 dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố.

Đoàn sẽ thực hiện giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng.

Về nội dung, sẽ xem xét tình hình thực hiện, triển khai các dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020. Đánh giá việc tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ngành của thành phố; các nhà đầu tư; các cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng trong việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm.

Đồng thời, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Qua đó xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan. Tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các giải pháp với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

Hai dự án BT trọng điểm tại Bắc Ninh sắp bị ‘sờ gáy’

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra hai dự án BT trên địa bàn tỉnh này.

 

Công ty Grab thuộc trường hợp giám sát trọng điểm

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền để rà soát việc sử dụng nguồn tài trợ vốn từ nguồn vay nợ Công ty mẹ ở nước ngoài của Grab để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại.Tin khác