| Hà Nội 34°C /57% weather

Tiện ích
Giá vàng
Thời tiết
Phim chiếu rạp
Vé máy bay, tàu
adv
Tăng mức xử phạt hành chính về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tăng mức xử phạt hành chính về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Dữ liệu 10/02/2020, 14:11

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, sửa đổi theo hướng tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực và bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 6 lĩnh vực.