Mây Trắng hội ngộ, vắng Yến Trang nhưng có thêm thành viên nhóm nhạc đối thủ

12:13 08/11/2018

Ngọc Châu, Thu Thủy, Anh Thúy, Thu Ngọc đều có mặt và một thành viên không ngờ đến cũng tham dự.

 Tin khác