Ngày 17/10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhân sự bầu Chủ tịch Nước

19:00 11/10/2018

Từ ngày 15 – 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 28 sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

quy-trinh-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-nhu-the-nao
Từ ngày 15 – 17/10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 28 sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 6 tới đây. Ảnh minh họa

Theo thông báo chương trình dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thứ 28 sẽ khai mạc vào sáng thứ hai, ngày 15/10/2018.

Trong Phiên họp thứ 28, các đại biểu sẽ cho ý kiến các báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019; Giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến các báo cáo về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 – 2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020).

Trong ngày làm việc thứ 2 của Phiên họp ngày 16/10, buổi sáng, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến các báo cáo về ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Sau đó, Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Buổi chiều, các đại biểu cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Cũng trong buổi chiều ngày làm việc thứ hai, các đại biểu sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Ngày làm việc thứ ba của Phiên họp (thứ tư, ngày 17/10), buổi sáng, các đại biểu cho ý kiến về các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018; Cho ý kiến về công tác nhân sự.

tom-tat-tieu-su-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nguoi-duoc-trung-uong-gioi-thieu-de-bau-lam-chu-tich-nuoc
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi chiều, các đại biểu cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Chiều cùng ngày, các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017 (nếu có).

Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Đối với nhân sự Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện ông Nguyễn Mạnh Hùng đang giữ Quyền Bộ trưởng. Hai chức danh này sẽ được kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bầu và phê chuẩn.

Theo Điều 87 Hiến pháp quy định: “Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước”.

Quy trình bầu chủ tịch nước được quy định tại Điều 31 Nghị quyết 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015 về việc ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội, cụ thể như sau: Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngoài danh sách do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan.

Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Cuối cùng Chủ tịch nước tuyên thệ.Tin khác