Người Thái chính thức nắm quyền điều hành Sabeco

15:59 23/04/2018

Các cổ đông đại diện cho 94% cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Võ Thanh Hà và bổ sung 3 thành viên HĐQT mới đến từ ThaiBev.

nguoi-thai-chinh-thuc-nam-quyen-dieu-hanh-sabeco
3 ứng cử viên trúng cử vào HĐQT Sabeco - Ảnh từ NDH.

Ngày 23.4, Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 để trình cổ đông thông qua các tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐAT và đề cử bầu bổ sung các Thành viên HĐQT mới.

Theo kết quả, các cổ đông đại diện cho 94,42% cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Võ Thanh Hà; đồng thời bổ sung 3 thành viên HĐQT mới đến từ ThaiBev với tỷ lệ tán thành cao.

Cụ thể, 94,52% cổ phần biểu quyết cho ông Tan Tiang Hing Malcolm. Ông Sunyaluck Chaikajornawat và ông Koh Poh Tiong cùng đạt được 94,48% cổ phần tán thành.

Ông Koh Poh Tiong người Singapore, hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group - đang sở hữu 49% công ty mẹ của Công ty TNHH Vietnam Beverage. Ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia) hiện là CEO Công ty Dexcel International, từng làm cho Heneiken. Ông Sunyaluck Chaikajornawat (quốc tịch Thái Lan) làm việc tại Công ty Weerawong Chinnavat & Partners của Thái Lan.

Hiện nay, cổ đông lớn nhất của Sabeco là Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) với tỷ lệ sở hữu 53,59% vốn, còn Nhà nước nắm 36% vốn.

Vào ngày 29.3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Công Thương xử lý các vấn đề liên quan đến kiến nghị của Công ty Thai Beverage Public (ThaiBev) về việc công ty này tham gia HĐQT và điều hành Sabeco. Trong đó, ThaiBev cho rằng mặc dù từ cuối năm 2017, công ty này đã mua thành công 53,59% vốn điều lệ của Sabeco thông qua Công ty TNHH Vietnam Beverage, tuy nhiên ThaiBev vẫn chưa được trực tiếp tham gia HĐQT và điều hành Sabeco.

 

Sabeco dùng lợi nhuận chưa chia để trả phí phạt: Quyền lợi cổ đông bị ảnh hưởng

Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã quyết định sử dụng 2.947 tỷ đồng lợi nhuận chưa chia cho cổ đông để nộp thuế tiêu thụ đặc biệt còn thiếu.Tin khác