Phạt nặng DN cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán

Theo Ánh Dương / Sức Khỏe Cộng Đồng 20:08 07/11/2019

Bộ Tài chính đã tiến hành nhiều biện pháp thúc đẩy các DNNN cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, đồng thời xử lý nghiêm các doanh nghiệp chưa thực hiện.

phat-nang-doanh-nghiep-co-phan-hoa-khong-dang-ky-giao-dich-niem-yet-tren-thi-truong-chung-khoan
Doanh nghiệp cổ phần hóa không đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ bị phạt nặng.

Bộ Tài Chính đang tiến hành xử lý nghiêm các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi văn bản đến 180 doanh nghiệp để thông báo về hành vi vi phạm và xử phạt theo quy định tại Nghị định số 145/2016/NĐ-CP, đồng thời tiếp tục tiến hành phân loại, làm rõ, xử lý các doanh nghiệp còn lại.

Cho đến nay, 28 doanh nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp bị xử phạt với mức phạt rất cao (350 triệu đồng), vì không thực hiện đăng ký giao dịch theo quy định.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm, Bộ Tài chính đã tiến hành nhiều biện pháp thúc đẩy các DNNN cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản gửi đến các công ty đại chúng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán để phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở tuân thủ quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, ủy ban cũng đã công bố 218 công ty đại chúng tiền thân là DNNN cổ phần hóa chưa thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch đến ngày 31/12/2018 trên website của ủy ban để các cổ đông của doanh nghiệp biết và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN với vai trò là đại diện chủ sở hữu phần vốn góp tại các DNNN cổ phần hóa chỉ đạo người đại diện phần vốn đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp không chấp hành, không khắc phục vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã mời các doanh nghiệp đến làm việc hoặc thành lập tổ công tác, cùng phối hợp với đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính.

'1001' lý do doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán?

Theo Bộ Tài chính, theo giải trình của các doanh nghiệp, việc họ chậm đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán có nhiều nguyên nhân.

Một số là do kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ, lỗ lũy kế trên vốn điều lệ cao, nợ ngân hàng lớn, đang trên bờ vực phá sản. Hoặc họ đang trong quá trình giải quyết hậu quả sai phạm phát hiện trong thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, không tổ chức được Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến về phương án đưa cổ phiếu lên sàn.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp gặp khó khăn khi xác định giá trị phần vốn nhà nước khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần, hoặc còn vướng về tài chính và công nợ, chưa thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa theo quy định để kiểm toán xác nhận số vốn điều lệ thực góp, chưa có phương án xử lý tài chính tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, liên quan đến việc điều chỉnh phần vốn Nhà nước hoặc đang triển khai thực hiện việc mở thủ tục phá sản đối với công ty.

Bên cạnh đó, một số DNNN cổ phần hóa có cổ đông chủ yếu là cán bộ công nhân viên, nhiều người đã nghỉ hưu, thay đổi địa chỉ liên hệ. Điều này gây khó khăn cho việc tập hợp danh sách cổ đông với đầy đủ thông tin theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Một số doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ở vùng xâu, vùng xa nên chưa nhận thức được đầy đủ các quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch.

https://baosuckhoecongdong.vn/phat-nang-dn-co-phan-hoa-chua-dang-ky-giao-dich-niem-yet-chung-khoan-141061.html

Tin khác