| Hà Nội /

Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

  • Click để copy

Phương án tuyển sinh Đại học Thái Bình Dương 2018

Trường đại học Thái Bình Dương tuyển sinh năm 2018 trong 4 đợt cụ thể như sau.

Phương án tuyển sinh Đại học Thái Bình Dương 2018

1. Mã trường: TBD

2.  Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

2.1. Phạm vi tuyển sinhtuyển sinh trong cả nước.

2.2. Phương thức tuyển sinh: Sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Xét tuyển dựa vào học bạ THPT hoặc xét tuyển bảng điểm đối với thí sinh tốt nghiệp bậc Trung cấp.

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Xét theo học bạ THPT/thi tuyển

1

TBD

7340301

Kế toán

(gồm các chuyên ngành:  Kế toán - Kiểm toán; Kế toán Nhà hàng - Khách sạn)

40

40

2

TBD

7340201

Tài chính - Ngân hàng

(gồm các chuyên ngành: Ngân hàng thương mại; Tài chính doanh nghiệp)

30

40

3

TBD

7340101

Quản trị kinh doanh

(gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh bất động sản; Quản trị Marketing)

120

140

4

TBD

7480201

Công nghệ thông tin

(gồm các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin quản lý; Truyền thông mạng máy tính)

90

60

5

TBD

7220201

Ngôn ngữ Anh

(gồm các chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh Thương mại và Du lịch)

60

70

6

TBD

7810101

Du lịch

(gồm các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch và lữ hành; Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; Du lịch - Khách sạn quốc tế)

70

80

7

TBD

7380101

Luật (gồm các chuyên ngành: Luật Kinh tế - Dân sự; Luật Quốc tế và Ngoại thương; Luật Hình sự và Tội phạm học; Pháp chế - Hành chính - Văn thư)

100

200

8

TBD

7310608

Đông Phương học

(gồm các chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Trung Quốc học)

50

60

2.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Xét tuyển dựa vào học bạ THPT: thí sinh tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển dựa vào bảng điểm Trung cấp: thí sinh đã tốt nghiệp bậc Trung cấp.

2.5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

2.6. Trong năm 2018, Trường Đại học Thái Bình Dương tuyển sinh bậc đại học cho tất cả các ngành.

Mã trường: TBD

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ

hợp

môn xét

tuyển

1

Tổ

hợp

môn xét

tuyển

2

Tổ

hợp

môn xét

tuyển

3

Tổ

hợp

môn xét

tuyển

4

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo học bạ

 THPT

1

TBD

7340301

Kế toán

(gồm các chuyên ngành:  Kế toán - Kiểm toán; Kế toán Nhà hàng - Khách sạn)

40

40

A00

A04

A08

A09

2

TBD

7340201

Tài chính - Ngân hàng

(gồm các chuyên ngành: Ngân hàng thương mại; Tài chính doanh nghiệp)

30

40

A00

A04

A08

A09

3

TBD

7340101

Quản trị kinh doanh

(gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh bất động sản; Quản trị Marketing)

120

140

A00

A04

A08

A09

4

TBD

7480201

Công nghệ thông tin

(gồm các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin quản lý; Truyền thông mạng máy tính)

90

60

A00

A04

A10

A11

5

TBD

7220201

Ngôn ngữ Anh

(gồm các chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh Thương mại và Du lịch)

60

70

D01

D14

D66

D84

6

TBD

7810101

Du lịch

(gồm các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch và lữ hành; Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; Du lịch - Khách sạn quốc tế)

70

80

C00

D01

C19

C20

7

TBD

7380101

Luật (gồm các chuyên ngành: Luật Kinh tế - Dân sự; Luật Quốc tế và Ngoại thương; Luật Hình sự và Tội phạm học; Pháp chế - Hành chính - Văn thư)

100

200

C00

D01

C19

C20

8

TBD

7310608

Đông Phương học

(gồm các chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Trung Quốc học)

50

60

C00

D01

C19

C20

Trong đó:

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa;                               Tổ hợp D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;

Tổ hợp A04: Toán, Lý, Địa lý;                             Tổ hợp D14: Văn, Sử, Tiếng Anh;

Tổ hợp A07: Toán, Sử, Địa lý;                            Tổ hợp D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

Tổ hợp A08: Toán, Sử, Giáo dục công dân;        Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

Tổ hợp A09: Toán, Địa, Giáo dục công dân;      Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

Tổ hợp A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân;        Tổ hợp C19: Văn, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân;     Tổ hợp C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân;

2.6.1. Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia:

- Xét điểm tổ hợp các môn điều kiện theo ngành trong số các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia của thí sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường.

2.6.2. Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ, bảng điểm trung cấp.

- Điểm­­ trung bình của “Tổ hợp 3 môn điều kiện” gắn với ngành đào tạo, thí sinh có thể chọn điểm trung bình của môn điều kiện của cả năm lớp 12 hoặc điểm trung bình của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) hoặc cả ba năm học THPT. Chỉ số này phản ánh năng lực của thí sinh và phù hợp với tính đặc thù của ngành đăng ký xét tuyển.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp: xét điểm 3 môn trong bảng điểm trung cấp: môn chính trị; môn ngoại ngữ và 01 môn ngành/chuyên ngành để đăng ký xét tuyển.

 

              Trong đó:

+ M1 = Điểm trung bình của môn điều kiện thứ 1

+ M2 = Điểm trung bình của môn điều kiện thứ 2

+ M3 = Điểm trung bình của môn điều kiện thứ 3

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cùng lúc 4 tổ hợp môn điều kiện vào các ngành khác nhau, điểm trung bình tổ hợp môn điều kiện nào cao nhất của từng ngành sẽ được máy tính chọn để xét tuyển.

- Chỉ số C được làm tròn lên đến hai chữ số thập phân.

³ Ngưỡng tối thiểu trúng tuyển

Điểm xét tuyển: ĐXT = C + ĐUT

ĐXT: Điểm dùng để xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ

C: điểm trung bình của tổ hợp 3 môn điều kiện

ĐUT: điểm ưu tiên theo quy định

Ngưỡng tối thiểu để một thí sinh được xét tuyển và trúng tuyển là: C ≥ 5.0

Trong trường hợp có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau và cùng đợt tuyển sinh thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT cao hơn.

2.6.3. Điểm ưu tiên

Mức điểm ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực áp dụng theo quy định cập nhật hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

2.7.1. Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia: thực hiện quy định theo khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp: từ ngày 01/3/2018 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường (xét tuyển và nhập học liên tục trong năm).

2.7.2. Hình thức đăng ký xét tuyển:

- Thí sinh có thể đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại:

+ Địa điểm 1: Trường Đại học Thái Bình Dương, số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: (058) 6 56 55 77; (058) 6 56 55 88; 0983 375 456.

+ Địa điểm 2: Trường Đại học Thái Bình Dương, số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: (058) 3 727 182; (058) 3 727 147;

- Hoặc thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website tuyển sinh của Trường: www.pou.edu.vn

- Hotline tư vấn tuyển sinh:   0983 375 456    -    01212 073 400

                                                   0935 870 906    -    0165 993 0295

                                                   0975 810 590    -    01266 505 777

2.7.3. Điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

Thí sinh tốt nghiệp trung cấp: được xét điểm 3 môn có điểm cao nhất trong bảng điểm học tập của thí sinh.

- Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định của Trường Đại học Thái Bình Dương.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

- Mức học phí: 440.000 đồng/tín chỉ lý thuyết; 600.000 đồng/tín chỉ thực hành cho các ngành/chuyên ngành.

Riêng chuyên ngành Du lịch - Khách sạn quốc tế (ngành Du lịch): 600.000 đồng/tín chỉ lý thuyết; 800.000 đồng/tín chỉ thực hành.   

- Học phí mỗi năm tăng không quá 10% so với năm liền kế trước đó.

- Đối với sinh viên thuộc các huyện nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ, Trường Đại học Thái Bình Dương xét giảm tối đa 50% học phí trong từng năm.

2.11. Học bổng

2.10.2. Học bổng (theo nguồn tài trợ của Quỹ Bảo trợ doanh nghiệp nhà trường)

-  Học bổng nhập học:

STT

Đối tượng nhận học bổng

Mức học bổng

1

 Sinh viên có kết quả học tập cả năm lớp 12 từ 8,0 trở lên

3.000.000 đồng

2

 Sinh viên có kết quả học tập cả năm lớp 12 từ 7,0 trở lên, nhập học trước ngày 20/08/2018.

2.000.000 đồng

3

 Sinh viên đợt 1 (trước ngày 20/08/2018).

1.000.000 đồng

Ghi chú: Trường hợp sinh viên được nhiều mức học bổng thì chỉ được hưởng mức học bổng cao nhất.

            - Từ học kỳ thứ 2 trở đi (xét kết quả học lực của học kỳ liền kề trước đó)

STT

Đối tượng nhận học bổng

Mức học bổng

1

 Sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc học kỳ

4.000.000 đồng

2

 Sinh viên đạt danh hiệu Giỏi học kỳ

2.000.000 đồng

 - Miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước: 

Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và các quy định hiện hành khác; nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để HSSV được miễn giảm từ ngân sách nhà nước.

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

3.1. Tuyển sinh đợt 1:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/03/2018 đến 31/03/2018

- Nhập học: từ ngày 10/04/2018 đến 25/04/2018

3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 25/04/2018 đến 15/05/2018

- Nhập học: từ ngày 25/05/2018 đến 30/05/2018

3.3. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/06/2018 đến 30/06/2018

- Nhập học: từ ngày 10/07/2018 đến 15/07/2018

3.4. Tuyển sinh bổ sung đợt 3:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 15/07/2018 đến 05/08/2018

- Nhập học: từ ngày 08/08/2018 đến 10/08/2018

3.5. Tuyển sinh bổ sung đợt 4:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 05/08/2018 đến 20/08/2018

- Nhập học: từ ngày 24/08/2018 đến 25/08/2018

3.6. Tuyển sinh bổ sung đợt 3, 4….: Tùy theo tình hình thực tế Trường sẽ thông báo tuyển sinh trên website và các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Học viện Ngoại giao thông báo tuyển sinh năm 2018

Phương thức tuyển sinh của Học viện Ngoại giao năm 2018: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 

Phương án tuyển sinh Đại học Hải Dương 2018

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2018 với các nội dung sau:

 

Phương án tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2018

Năm 2018, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển sinh 620 chỉ tiêu cho tổng 6 ngành đào tạo.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ đi vớt rong biển

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ đi vớt rong biển

06/01/2020 09:31

Nhờ vớt rong biển, có người thu nhập tới cả triệu bạc mỗi ngày.

Tin ấm lạnh 6/1 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin ấm lạnh 6/1 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

06/01/2020 05:52

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho thấy, Thủ đô vẫn có kiểu thời tiết đêm mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng, độ ẩm cao...

2 ngày thu 800 triệu đồng tiền phạt vi phạm nồng độ cồn

2 ngày thu 800 triệu đồng tiền phạt vi phạm nồng độ cồn

05/01/2020 18:24

Sau 2 ngày thực hiện quy định mới 615 về xử phạt người sử dùng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông đã xử phạt 615 trường hợp vi phạm.

Cảnh sát quận 'tuýt còi' công an huyện vì lên thành phố đi ngược chiều

Cảnh sát quận 'tuýt còi' công an huyện vì lên thành phố đi ngược chiều

05/01/2020 18:12

Chiến sĩ công an huyện Tiên Lãng đi ngược chiều lý giải, do lâu ngày không lên thành phố nên không biết đường Đinh Tiên Hoàng đã đảo chiều.

Nộp phạt lên tới 40 triệu đồng nếu không thổi nồng độ cồn

Nộp phạt lên tới 40 triệu đồng nếu không thổi nồng độ cồn

05/01/2020 18:00

Mức phạt khi từ chối thổi vào máy đo nồng độ cồn được quy định bằng với mức phạt cao nhất đối với vi phạm về nồng độ cồn.

Cận cảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Huế sau một tháng ở Làng Mai (Thái Lan)

Cận cảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Huế sau một tháng ở Làng Mai (Thái Lan)

05/01/2020 15:01

Sau 1 tháng tịnh dưỡng ở Thái Lan, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về Huế, trông sức khỏe của thiền sư có phần tốt lên.

Chiếc xe tải chở hơn 18 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

Chiếc xe tải chở hơn 18 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

05/01/2020 14:35

Lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế phát hiện chiếc xe có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, trên xe có hơn 18 nghìn bao thuốc lá nhập lậu.

Cô gái 20 tuổi bị cha con anh họ thay nhau hiếp dâm đến mức có con

Cô gái 20 tuổi bị cha con anh họ thay nhau hiếp dâm đến mức có con

05/01/2020 11:16

Sau khi bị tạm giữ, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi hiếp dâm cô gái 20 tuổi, trong đó Nguyễn Tiến Thành đã hiếp dâm nhiều lần dẫn đến việc nạn nhân mang thai.

Các tuyến xe buýt trợ giá sẽ chạy như thế nào để phục vụ Tết Nguyên đán 2020?

Các tuyến xe buýt trợ giá sẽ chạy như thế nào để phục vụ Tết Nguyên đán 2020?

05/01/2020 10:47

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản về phương án chạy xe phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các tuyến xe buýt trợ giá.