Phương án tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội 2018

07:15 15/04/2018

Trường viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2018 với 2 phương thức.

2
Ảnh minh họa

1. Đối tượng tuyển sinh:

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyển thí sinh trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

3.1.    Đối với các ngành chi xét tuyển các môn vãn hóa:

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyên các môn văn hóa từ kêt qua của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

3.2.    Đối với các ngành có môn nãng khiếu vẽ:

Các chuyên ngành có môn năng khiếu vẽ gồm: Kiến trúc, Thiết kế nội thắt, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.

a/ Các môn năng khiêu vẽ tính hệ sô 2 (gồm Vẽ Hình họa, Bố cục màu, Vẽ mỹ thuật):

Để đú điều kiện tham gia xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu vẽ, thí sinh cần có điêm môn nâng khiếu vẽ trong năm 2018 theo 1 trons 2 cách sau:

+ Cách 1: Tham dự kỳ thi tuyên sinh môn năng khiếu vẽ do Viện Đại học Mờ Hà Nội tô chức sau kỳ thi THPT quôc gia. Thủ tục đăng ký dự thi năng khiêu thí sinh cẩn xem kỹ tại Công thông tin tuyên sinh cúa nhà trường (tuyensinh.hou.edu.vn). Viện Đại học Mờ Hà Nội sẽ chu động sử dụng kết quá thi năng khiếu vè của thí sinh, kết hợp với kết qua các mòn vãn hóa đẻ xét tuyển.

+ Cách 2 Dự thi môn năng khiêu vẽ tại các trường Đại học khác trên cá nước, sau đó nộp Giấy chứng nhận điểm về Viện Đại học Mở Hà Nội.

Lưu ý: Mã tổ hợp xét tuyển H01 và V01 của Bộ GD&ĐT quy định tên môn thi năng khiếu vê là “Vẽ mỹ thuật”, Viện Đại học Mở Hà Nội quy định tên môn thi là Hình họa, nội dung thi vẽ tĩnh vật bàng chì đen. b/ Các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển:

Tùy theo năng lực và điều kiện của bản thân, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

+ Sử dụng kết quá từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

+ Sử dụng kết quả học tập bậc THPT: Thí sinh có thể tham gia xét tuyển các môn văn hóa trong tô hợp xét tuyển bằng cách nộp học bạ THPT, với yêu câu là điêm trung bình của từng môn học trong tô hợp các môn dùng đê xét tuyển hoặc điểm trung binh chung của các môn học dùng đẻ xét tuyên không nhó hơn 6,0. Điểm trung bình của môn học tham gia xét tuyển là Điểm trung bình ca năm lớp 12 cúa môn học đó.

4. Chi tiêu tuyển sinh 2018:

TT

Các ngành đào tạo trình độ đại học

Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển từ kết quá cua kỳ thi THPT quốc gia

Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển từ kết quá học THPT (xét học bạ)

1

Nhóm ngành I

-

-

2

Nhóm ngành II

80

40

3

Nhóm ngành III

1.210

-

4

Nhóm ngành IV

150

-

5

Nhóm ngành V

770

(Riêng ngành Kiến trúc: 10)

6

Nhóm ngành VI

 

-

7

Nhóm ngành VII

710

-

Tổng số

2.920

50

Phương án tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội 2018
Phương án tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội 2018
Phương án tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội 2018
 

Phương án tuyển sinh Đại học Nông lâm Bắc Giang 2018

Trường đại học Nông lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh năm 2018 theo 2 phương thức: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT.

 

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công thương miền Trung 2018

Trường cao đẳng Công thương miền Trung tuyển 1.000 chỉ tiêu năm 2018, trong đó ngành điện công nghiệp tuyển 120 chỉ tiêu.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên 2018

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh năm 2018, theo đó trường tuyển 50% theo kết quả thi THPT Quốc gia.Tin khác