Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng chi tiêu 350.

chi-tieu-tuyen-sinh-khoa-y-duoc-dh-quoc-gia-ha-noi-nam-2019
Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019.

1. Thông tin của đơn vị tuyển sinh Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 (tên Trường thành viên/Khoa trực thuộc), địa chỉ, SĐT/Fax, website, email,..)

Tên Trường/Khoa: Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3745 0188

Fax: 024 3745 0188

Website: http://smp.vnu.edu.vn/

Email: smp@vnu.edu.vn

2. Vùng tuyển sinh: Trên cả nước

3. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

- Phương thức khác như: Xét tuyển thẳng Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, chứng chỉ quốc tế như A- Level, kỳ thi chuẩn hóa SAT.

4. Thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển

TT

Mã trường

Mã xét tuyển

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Theo KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

1

QHY

7720101

Y Khoa

90

10

B00

 

 

 

 

 

 

 

2

QHY

7720201

Dược học

90

10

A00

 

 

 

 

 

 

 

3

QHY

7720501

Răng hàm mặt

45

05

B00

 

 

 

 

 

 

 

4

QHY

7720601

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

45

05

B00

 

 

 

 

 

 

 

5

QHY

7720602

Kỹ thuật Hình ảnh Y học

45

05

B00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng:  350 chỉ tiêu

315

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 là 575 chỉ tiêu.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng 1460 chỉ tiêu.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1.200.

Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng