Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre tuyển sinh năm 2019 với tổng 850 chỉ tiêu.

chi-tieu-tuyen-sinh-phan-hieu-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh-tai-ben-tre-nam-2019
Chỉ tiêu tuyển sinh Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre năm 2019.

Trong năm 2019, 5 trường Đại học thành viên ĐHQG-HCM (Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Công nghệ thông tin) tuyển sinh và đào tạo 16 ngành tại Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM), cụ thể như sau:

Trường Đại học Bách khoa (QSB), ĐHQG HCM 

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

 

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 

 

1

Công nghệ thực phẩm

419

A00, B00, D07

50

20,00

2

Bảo dưỡng công nghiệp (CN: Bảo dưỡng công nghiệp)

441

A00, A01

100

-

Bảo dưỡng công nghiệp (CN: Bảo dưỡng Cơ điển tử)

-

3

Kỹ thuật xây dựng (CN: Kỹ thuật hạ tầng & Môi trường)

445

A00, A01

50

-

4

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (CN: Cầu đường)

446

A00, A01

40

-

5

Kỹ thuật Điện (CN: Năng lượng tái tạo)

448

A00, A01

40

-

 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QST), Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

 

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

6 Khoa học môi trường 7440301_BT A00, B00, D07, D08 50 15,05
7 Sinh học 7420101_BT B00, D90, D08 50 15,45

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (QSX), ĐHQG-HCM

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

 

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

8 Báo chí 7320101_BT C00, D01, D14 50 C00: 22,60D01, D14: 20,60
9 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 7810103_BT C00, D01, D14 50 -
10 Ngôn ngữ Anh 7220201_BT D01 50 21,20
11 Nhật Bản học 7310613_BT D01, D14, D06 50 20,60
12 Đô thị học 7580112_BT C00, A01, D01, D14 50 16,00

Trường Đại học Kinh tế - Luật (QSK), Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

 

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

13 Tài chính - Ngân hàng 7340201_404_BT A00, A01, D01 50 18,50
14 Kinh tế & Quản lý công 7310101_403_BT A00, A01, D01 50 18,50

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (QSC), Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

 

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

15 Công nghệ thông tin 7480201_BT A00, A01, D01 70 20,50

Mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 môn thi:

A00: Toán - Lý - Hóa

D01: Văn - Toán - Anh

C00: Văn - Sử - Địa

A01: Toán - Lý - Anh

D06: Toán - Văn - Nhật

D14: Văn - Sử - Anh

B00: Toán - Hóa - Sinh

D07: Toán - Hóa - Anh

D90: Toán – Anh - KHTN

 

D08: Toán - Sinh - Anh

 
 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1.200.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2019 với tổng 9.845 chỉ tiêu.

Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng