Việc này nhằm định hướng và huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao Đà Nẵng gắn với Khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có tính cạnh tranh cao.

da-nang-phe-duyet-de-an-tong-the-phat-trien-khu-cong-nghe-cao-da-nang-den-nam-2030
Bản đồ quy hoạch Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng đến năm 2030.

Việc này nhằm định hướng và huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng và phát triển Khu CNC Đà Nẵng gắn với Khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có tính cạnh tranh cao theo nhiệm vụ phát triển kinh tế được giao tại Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2026-2030. Qua đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các phân khu chức năng, gắn với sản xuất; nghiên cứu – ươm  tạo – đào tạo; hậu cần, logistics và dịch vụ CNC; công nghiệp phụ trợ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh về đầu tư ngành công nghiệp CNC vào Khu CNC Đà Nẵng.  

Đề án xác định rõ quan điểm phát triển Khu CNC Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để nhà nước huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Đảm bảo sự phát triển đồng bộ các chức năng của Khu CNC.

Trong đó, tập trung vào hai mũi nhọn: Sản xuất CNC và Nghiên cứu - phát triển, ươm tạo - khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo. Từ đó, định hướng phát triển Khu CNC Đà Nẵng cần ưu tiên tiếp cận, theo sát xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 để định hướng thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực CNC phù hợp; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển dài hạn Khu CNC theo đúng định hướng trở thành Khu CNC đa chức năng cấp quốc gia, tránh khỏi nguy cơ trở thành một Khu công nghiệp.

Về cơ chế, chính sách phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2030, Đề án xác định cần triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu CNC Đà Nẵng theo quy định tại Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ; tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng trên cơ sở triển khai các nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị; thực hiện chính sách thu hút đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; cơ chế quản lý nhà nước tại Khu CNC.

Qua đó, đề ra được các giải pháp, các chương trình, đề án ưu tiên phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2030; phân công cụ thể các sở, ban ngành thành phố hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Khu CNC Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong ba khu CNC đa chức năng cấp quốc gia.

Qua hơn 9 năm đầu tư xây dựng và phát triển, Khu CNC Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 85% khối lượng của giai đoạn 1, hoàn thành 70% khối lượng của giai đoạn 2, cung cấp hơn 350 hecta đất sạch cho nhà đầu tư với đầy đủ hạ tầng cơ bản phục vụ cho đầu tư sản xuất.

Tính đến nay, Khu CNC Đà Nẵng đã thu hút được 17 dự án, trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 330,96 triệu USD (chiếm 58,8%) và 09 nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn là 5.353,7 tỷ đồng, tương đương với 232,16 triệu USD (chiếm 41,2%), trong đó nổi bật nhất là dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine của Mỹ (UAC) với tổng vốn đầu tư lên đến 170 triệu USD - một trong các dự án FDI lớn nhất tại Đà Nẵng.  

Bên cạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư cho hoạt động sản xuất CNC, Khu CNC Đà Nẵng cũng đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp CNC, chuẩn bị công tác đầu tư các Trung tâm Đào tạo và Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hình thành dãy ba Trung tâm Nghiên cứu – Ươm tạo – Đào tạo làm nền tảng ban đầu cho việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đề án Tổng thể phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2030 được ban hành là cơ sở để TP Đà Nẵng huy động các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, hình thành cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Ban Quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn TP Đà Nẵng, các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các cơ sở đào tạo, các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp có quy mô lớn, có sức lan tỏa.

Qua đó, nhằm phát triển Khu CNC Đà Nẵng theo đúng định hướng, đúng quy mô, đúng “tầm vóc” chủ lực của ngành công nghiệp CNC trong phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam nói chung gắn với mục tiêu phát triển kinh tế tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị, đảm bảo tỷ lệ đóng góp của Khu CNC Đà Nẵng vào GRDP của TP Đà Nẵng đạt tối thiểu 15% đến năm 2030.

Viết Thiệp / Sức Khỏe Cộng Đồng