Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 312 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 312
Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 312

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 312

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Địa Lý với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Dưới đây là đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 (mã đề 312)

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312

Dưới đây là đáp án thi môn Địa Lý mã đề 312

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-312

Trên đây là đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 mã đề 312.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 319

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 319 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 309

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 309 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 303

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 303 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Độc giả có thể cập nhật và theo dõi.

Trung Vương / Sức Khỏe Cộng Đồng