Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Lịch sử với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019. Dưới đây là đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318

de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-320
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-320
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-320
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318
de-thi-va-dap-an-mon-lich-su-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-320
Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318

Dưới đây là đáp án thi môn môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318 sẽ được cập nhật nhanh nhất. Mời độc giả nhấn f5 để theo dõi.

Mã đề: 318 - Tuyensinh247.com

1. A

2. C

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. B

9. A

10. A

11. B

12. C

13. A

14. B

15. D

16. D

17. D

18. A

19. C

20. D

21. A

22. B

23. D

24. D

25. C

26. B

27. D

28. C

29. C

30. B

31. C

32. A

33. C

34. B

35. C

36. B

37. A

38. A

39. D

40. D

Trên đây là đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 318

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 309

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 309 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Mời độc giả cập nhật và theo dõi.

 

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 319

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019 mã đề 319 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Đ.H / Sức Khỏe Cộng Đồng