Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình vừa có công văn gửi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc sở yêu cầu chỉ đạo các cá nhân viết bản tự kiểm điểm trong quá trình tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

photo1533618066039-15336180660391699059169
Hòa Bình: Yêu cầu kiểm điểm tất cả những người tham gia kỳ thi THPT năm 2018

Cụ thể, công văn của Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc, yêu cầu cá nhân liên quan viết bản tự kiểm điểm, xác định trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức họp kiểm điểm đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý liên quan kỳ thi. Những cá nhân sai phạm tự nhận hình thức kỷ luật.

Theo chỉ đạo của công văn này, tất cả cá nhân tham gia các ban của hội đồng thi theo các danh sách đi kèm với Quyết định số 1196 thành lập Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 mà Sở GD&ĐT Hòa Bình ban hành ngày 15/5, đều phải kiểm điểm. Con số này lên đến cả trăm người.  

Thành viên Hội đồng thi THPT quốc gia của Sở GD&ĐT là 13 người, ban vận chuyển và bàn giao đề thi 17 người, số cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ in sao đề thi là 24 người, ban coi thi 13 người (chưa kể các cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên làm việc tại các điểm thi), ban làm phách 9 người, ban chấm thi 93 người. Tổng số cán bộ coi thi THPT quốc gia 2018 của Sở GD&ĐT Hoà Bình là 660 người.

Hương Ly / Sức Khỏe Cộng Đồng