Lai Châu Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 bắn pháo hoa ở đâu? Năm nay tùy thuộc vào ngân sách của các huyện trong địa bàn mà tổ chức và thực thi lễ hội và sự kiện

lai-chau-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-ban-phao-hoa-o-dau
Lai Châu Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 bắn pháo hoa ở đâu?

Lai Châu Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 bắn pháo hoa ở đâu?

Lai Châu Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 bắn pháo hoa ở đâu? Cũng như mọi năm, mỗi khi Tết đến xuân về là mỗi người dân lại háo hức chờ tới đêm giao thừa để có thể cùng người thân xem pháo hoa và đón giao thừa.

Năm nay tỉnh ủy Lai Châu đã ra quy định về việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán phải phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm, an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước; không tổ chức sự kiện, lễ hội xa hoa, lãng phí trước và sau dịpTết. Vì vậy tùy thuộc vào ngân sách của các huyện trong địa bàn mà thực thi.

Vậy là năm nay tỉnh Lai Châu sẽ không tổ chức địa điểm bắn pháo hoa cụ thể như mọi năm mà tùy vào ngân sách mỗi huyện, để đảm bảo an toàn và tiết kiệm cho ngân sách.

 

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Gia Lai

Năm nay, có 1 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Gia Lai. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

 

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Kiên Giang

Có 4 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Kiên Giang. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

 

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đà Nẵng

Năm nay, có 3 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đà Nẵng. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.

Phương Thảo / Sức Khỏe Cộng Đồng