Quá trình phát triển của gấu trúc con trong 100 ngày đầu tiên

10:29 29/12/2017

Gấu trúc con mở mắt sau 40 ngày và phát triển nhanh kể từ hai tháng sau sinh, chúng có thể bước đi được sau 100 ngày đầu tiên.

 

 

Choáng với 'nền kinh tế gấu trúc' của Trung Quốc

Những vườn thú trên thế giới mỗi năm chi trả hàng triệu USD để “thuê” gấu trúc, đặc biệt là từ Trung Quốc. Giá trị của "nền kinh tế gấu trúc" Trung Quốc mạnh đến đâu?Tin khác