Quản lý đất đai: 'Cố ý làm sai để trục lợi'

11:06 27/05/2019

Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai chỉ rõ một bộ phận cán bộ "cố ý làm sai để trục lợi", xử lý các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài.

quan-ly-dat-dai-xu-ly-cac-vu-viec-khieu-nai-to-cao-keo-dai
Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai chỉ rõ một bộ phận cán bộ "cố ý làm sai để trục lợi", xử lý các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài. Ảnh minh họa

Sáng nay (27/5), Quốc hội sẽ xem, nghe và thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Báo cáo được tổng hợp sau khi đoàn giám sát đã làm việc với Chính phủ, 7 bộ ngành, một số doanh nghiệp bất động sản và khảo sát 40 dự án trên cả nước.

Theo báo cáo, giai đoạn 2006-2011, cả nước có 2.500 dự án nhà ở được cấp phép, trong đó có 635 khu đô thị mới 20 ha trở lên. Tính đến năm 2017, cả nước đã có 4.038 dự án với vốn đầu tư 4,8 triệu tỷ đồng. Tổng diện tích đất các dự án theo quy hoạch là 110.000 ha. Trong đó có 284 dự án có quy mô 50 ha trở lên.

Một số địa phương còn chậm ban hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng 2016-2010, ảnh hưởng đến việc phê duyệt, cấp phép, giám sát các dự án. Đến nay còn 5 tỉnh chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Nam, Bến Tre, và Cà Mau.

Báo cáo chỉ ra việc xây dựng các công trình cao tầng co cụm vào trung tâm. Theo tính toán 80% cao tầng nằm trong nội đô Hà Nội, trong đó chưa kết hợp hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Tại một số đô thị không lựa chọn nhà đầu tư qua hình thức đấu thầu, đấu giá mà chỉ định. Một số dự án cho chuyển mục đích từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở mà không đảm bảo thủ tục, cơ sở pháp lý. Việc điều chỉnh mục đích đất rừng phòng hộ không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, giao đất khi văn bản chấp thuận thuận đầu tư hết hiệu lực.

Báo cáo chỉ ra hạn chế của bộ máy chính quyền, năng lực cán bộ còn yếu. Thông tin dữ liệu chưa được hệ thống hóa, số hóa, dự báo phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Công cụ quy hoạch chưa tốt, quy chuẩn xây dựng chậm ban hành.

“Một số bộ phận lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm sai để trục lợi”, báo cáo nêu.

Quốc hội chỉ ra trách nhiệm của Chính phủ trong việc chậm đốc thúc việc ban hành quy hoạch, quy hoạch một số địa phương; chậm ban hành các nghị định dưới Luật. Ngoài ra, Chính phủ còn chậm kiểm tra đôn đốc một số bộ ngành, cơ sở công nghiệp, cơ sở đào tạo di dời. Việc xử lý các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài.

Bộ Xây dựng chưa thường xuyên kiểm tra thực hiện pháp luật tại các đô thị, các địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm đôn đốc địa phương lập, trình, thẩm định, đôn đốc các địa phương hoàn thiện bản đồ địa chính.

Báo cáo chỉ ra tồn tại của các UBND cấp tỉnh, các sở ngành trong lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuế đất, thu đồi, chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch…

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, toàn ngành Tài nguyên Môi trường đã tiến hành hơn 2.300 cuộc; kiến nghị xử lý thu hồi diện tích 22.362 ha đất.

Kết quả thanh tra chỉ ra việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai ở các địa phương còn chậm, nhất là đối với các dự án khu thương mại, du lịch, dự án phát triển nhà ở không phải là khu đô thị mới. Có 17,8% số tỉnh, thành phố được thanh tra giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Số liệu báo cáo của 48 tỉnh, thành phố cho thấy có 3.088 dự án công trình chậm triển khai thực hiện với tổng diện tích 80.453,2 ha. Trong đó, 2.067 dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng, với tổng diện tích là 60.332,1 ha.

Ngoài ra, 732 dự án với diện tích là 7.488 ha đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất để triển khai thực hiện dự án và 289 dự án với diện tích 12.632,9 đã có quyết định, thông báo thu hồi đất để giao đất đã lâu nhưng không thực hiện.

Kết quả xử lý vi phạm tại 38 tỉnh trong số 48 tỉnh có báo cáo cho thấy đã thực hiện xử lý 1.336 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 22.707,9 ha. Trong số này: thu hồi đất của 309 dự án với diện tích 9.033,5 ha, gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 195 dự án với diện tích 798,5 ha; hủy bỏ quyết định hoặc thông báo thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư tại 100 dự án với diện tích 5.387,8 ha.

 

Bloomberg: 'Mỹ chưa xem Việt Nam là nước thao túng tiền tệ'

Mỹ chưa đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ sau khi Việt Nam cung cấp thêm thông tin chứng minh việc không hạ giá tiền đồng.

 

Đề nghị cấm người Việt đứng tên mua nhà cho người nước ngoài

Đoàn giám sát của Quốc hội kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế, quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm người Việt Nam đứng tên mua nhà cho người nước ngoài.

 

Đừng vội mừng vì vốn FDI tăng kỷ lục

Vốn FDI tăng chứng tỏ môi trường kinh doanh Việt Nam hấp dẫn, truy nhiên đóng góp tăng trưởng GDP, đóng góp vào ngân sách của doanh nghiệp FDI còn thấp.

Tin khác