Bộ Tài chính quyết truy thu tiền phạt, tiền chậm nộp thuế của Sabeco và Habeco

11:00 21/05/2018

Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công Thương về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nộ (Habeco).

quyet-truy-thu-tien-phat-tien-cham-nop-thue-cua-sabeco-va-habeco
Bộ Tài chính quyết truy thu tiền phạt, tiền chậm nộp thuế của Sabeco và HabecoẢnh minh họa

Trong công văn, Bộ Tài chính dẫn 3 quy định trong Luật Kiểm toán Nhà nước thể hiện hiệu lực pháp lý của báo cáo kiểm toán.

Cụ thể, Khoản 1, Điều 7 và khoản 6,7 Điều 57 của Luật Kiểm toán Nhà nước quy định: “Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”.

Đồng thời quy định: “Thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; thực hiện biện pháp để khắc phục yếu kém trong hoạt động của mình theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện kiết luận, kiến nghị đó…”.

“Trong thời gian giải quyết khiếu nại, đơn vị kiểm toán vẫn phải thực hiện đầy đủ kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán, trừ trường hợp Tổng kiểm toán Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán Nhà nước”, Bộ Tài chính dẫn giải.

Bộ Tài chính còn đưa ra khoản 1, Điều 10 Luật Thanh tra quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị quyết định về thanh tra, có quyền giải trình về nội dung thanh tra, có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Bộ Tài chính cho rằng theo các quy định nêu trên, khi báo cáo kiểm toán đã được phát hành và kết luận thanh tra đã được công bố thì các đơn vị được thanh tra, kiểm toán có trách nhiệm thi hành, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.

“Do đó, Sabeco và Habeco phải nghiêm chỉnh thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ”, Bộ Tài chính khẳng định.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Sabeco, Habeco thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính, tiền phạt chậm nộp thuế và được sử dụng nguồn từ lợi nhuận sau thuế để thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước khoản tiền trên.

bo-tai-chinh-quyet-truy-thu-tien-phat-tien-cham-nop-thue-cua-sabeco-va-habeco
Habeco phải nộp bổ sung 1.361,66 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh minh họa

Trước đó qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Sabeco; Báo cáo tài chính năm 2014 và năm 2016 của Habeco, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách Nhà nước đối với Sabeco là 408,85 tỷ đồng và Habeco là 1.361,66 tỷ đồng.

Nguyên nhân được xác định là việc kê khai tính thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco và Habeco không phù hợp nên căn cứ vào Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn…, Kiểm toán Nhà nước đã xác định lại giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính đã thống nhất với ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước nên cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở Sabeco và Habeco thực hiện các kiến nghị trên của kiểm toán.

Đồng thời, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ cũng tiếp tục truy thu bổ sung số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với Sabeco và Habeco trong giai đoạn 2007-2015. Trong đó, đã truy thu bổ sung đối với Sabeco là trên 4.300 tỷ đồng, gồm Thanh tra Bộ Tài chính truy thu gần 845 tỷ đồng; Tổng cục Thuế truy thu gần 1.356 tỷ đồng; Thanh tra Chính phủ trên 1.978 tỷ đồng và do Sabeco tự kê khai bổ sung là hơn 181 tỷ đồng.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, Sabeco phải nộp vào ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2006 là 2.495 tỷ đồng; còn Habeco phải nộp số lợi nhuận chưa phân phối và không có nhu cầu sử dụng đến hết năm 2016 là 1.392 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước thì tại thời điểm kiểm toán, cả Sabeco và Habeco đều không giải trình được phương án sử dụng lợi nhuận của phân phối và Quỹ đầu tư phát triển còn dư đến ngày 31/12/2016.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho rằng, kiến nghị của mình là phù hợp, dù rằng, xét trên cơ sở Luật Doanh nghiệp thì một vài điểm cũng cần phải cân nhắc thêm. Luật Doanh nghiệp quy định, việc chia cổ tức cho các cổ đông phải được đại hội cổ đông của công ty cổ phần thông qua.

Đến ngày 11/ 5, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco; quyền, trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước theo luật định.

Trên cơ sở đó, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

 

Truy thu thuế tại Sabeco và Habeco

Phó Thủ tướng yêu cầu Kiểm toán nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

 

Người Thái chính thức nắm quyền điều hành Sabeco

Các cổ đông đại diện cho 94% cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Võ Thanh Hà và bổ sung 3 thành viên HĐQT mới đến từ ThaiBev.

 

Sabeco dùng lợi nhuận chưa chia để trả phí phạt: Quyền lợi cổ đông bị ảnh hưởng

Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã quyết định sử dụng 2.947 tỷ đồng lợi nhuận chưa chia cho cổ đông để nộp thuế tiêu thụ đặc biệt còn thiếu.Tin khác