'Sức khỏe' Vietcombank ra sao trước kỳ kiểm toán 2020

Theo Hoàng Linh / Sức Khỏe Cộng Đồng 14:04 29/10/2019

Dự kiến kế hoạch kiểm toán trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước cho biết, sẽ kiểm toán Vietcombank nhằm xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát.

suc-khoe-vietcombank-ra-sao-truoc-khi-bi-kiem-toan
Dự kiến kế hoạch kiểm toán trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước cho biết, sẽ kiểm toán Vietcombank nhằm xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020 dự kiến toàn ngành tập trung kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với kế hoạch kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với lĩnh vực ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một số ngân hàng có quy mô lớn như Vietcombank, Agribank để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Tổng kiểm toán nêu rõ, thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. Mục tiêu nữa là xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng theo đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng" được phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" và việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 của Vietcombank cho thấy lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt khoảng 4.361 tỉ đồng, tăng hơn 1.434 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính lũy kế từ đầu năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank đạt hơn 9.000 tỉ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, tổng nợ xấu của Vietcombank tính đến ngày 30/6/2019 là 7.134 tỉ đồng, tăng 911 tỉ đồng (14,64%) so với thời điểm 31-12-2018 do nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng gần 6 lần, từ 291,8 tỉ lên 1.670 tỉ, trong khi nợ nhóm 4 và 5 có xu hướng giảm.

Kết thúc quý 3/2019 nợ xấu Vietcombank tăng đáng kể. Tại thời điểm cuối quý 3/2019, tổng nợ xấu tại Vietcombank đạt 7.625 tỷ đồng, chiếm 1,08% tổng dư nợ tín dụng.

1,08% không phải là con số lớn, đặc biệt khi so sánh với "mức trần" 3% mà Ngân hàng Nhà nước quy định. Tuy nhiên, so với chính bản thân Vietcombank, nợ xấu đang có xu hướng gia tăng đáng kể. Tổng nợ xấu tăng 1.410 tỷ đồng, tương ứng 22,5% so với hồi đầu năm nay. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1% lên 1,08%.
 
Hết quý 3/2019, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 5.052 tỷ đồng, tăng 2.114 tỷ đồng, tương ứng 71,8% so với quý 3/2018, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 14.127 tỷ đồng, tăng 4.749 tỷ đồng, tương ứng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch của Vietcombank nói riêng và của các đơn vị trong ngành ngân hàng nói chung. Lợi nhuận ròng 4 quý gần đây nhất của Vietcombank "chỉ" là 2.935 tỷ đồng (quý 3/2018), 3.956 tỷ đồng (quý 4/2018), 4.707 tỷ đồng (quý 1/2019) và 4.361 tỷ đồng.
 
Vietcombank lãi lớn khi tất cả các hoạt động đều khởi sắc, trong đó đáng chú ý nhất là thu nhập lãi thuần.
 
Trong quý 3, thu nhập lãi thuần tại Vietcombank tăng từ 7.432 tỷ đồng lên 8.859 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 25.938 tỷ đồng, tăng 5.509 tỷ đồng, tương đương 27% so với 9 tháng đầu năm 2018.
 

Tin khác