Danh sách V1000: Chủ yếu doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Theo Hoàng Đức / Sức Khỏe Cộng Đồng 16:25 10/10/2019

Trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất vừa được Tổng cục Thuế công bố.

Theo đó, doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất dẫn đầu là Tập đoàn Viettel. Trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất có 2 doanh nghiệp FDI, 3 ngân hàng, 1 doanh nghiệp sản xuất sữa và 1 doanh nghiệp bia.

Trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh lớn nhất trong năm 2018 có trụ sở chính tập trung chủ yếu tại các tỉnh/thành phố lớn như Tp.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai.

Doanh nghiệp tại Tp.HCM nằm trong doanh sách V1000 có số thuế nộp chiếm 34,1% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Doanh nghiệp tại Tp.Hà Nội nằm trong danh sách V1000 có số nộp thuế chiếm 34,7% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Doanh nghiệp tại Bình Dương nằm trong danh sách V1000 có số nộp thuế chiếm 3,9% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Và doanh nghiệp tại Đồng Nai có số nộp thuế chiếm 4,9% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, các doanh nghiệp thuộc danh sách V1000 năm 2018 chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh với tổng số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 chiếm 66,4% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Còn các doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước chiếm 24,6%.

Tin khác