4 người chết trong cửa hàng điện máy Hà Nhung ở Thanh Hóa có thư tuyệt mệnh