Ăn cắp máy tính của trường bán lấy tiền chơi game ở Đô Lương