Sự kiện: bắn pháo hoa 2019

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang

15:29 04-02-2019 | 0

Năm nay, có 5 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Giang. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Bắn pháo hoa 2019: Tất cả địa điểm, thời gian 63 tỉnh thành trên cả nước. Bắn pháo hoa Giao thừa năm Kỷ Hợi

Bắn pháo hoa 2019: Tất cả địa điểm, thời gian 63 tỉnh thành trên cả nước. Bắn pháo hoa Giao thừa năm Kỷ Hợi

12:47 04-02-2019 | 0

Xin giới thiệu tới bạn đọc tất cả địa điểm, thời gian bắn pháo hoa 2019 - giao thừa Tết Kỷ Hợi của 63 tỉnh thành trên cả nước.


Các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Phú Thọ

Các địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Phú Thọ

10:37 04-02-2019 | 0

Có 9 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Phú Thọ đã được phê duyệt. Tất cả đều là các điểm bắn tầm thấp.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Ninh Thuận

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Ninh Thuận

10:19 04-02-2019 | 0

Theo thông tin mới nhất, có 1 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Ninh Thuận


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Bình Thuận

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Bình Thuận

09:58 04-02-2019 | 0

Năm nay, có 7 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Bình Thuận. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

20:29 03-02-2019 | 0

Theo thông báo mới nhất, có 8 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại TP. Hồ Chí Minh đã được phê duyệt.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Tĩnh

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Tĩnh

19:49 03-02-2019 | 0

Năm nay, có 3 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Tĩnh. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Lạng Sơn

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Lạng Sơn

16:00 03-02-2019 | 0

Có duy nhất 1 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Lạng Sơn. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Nam Định

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Nam Định

15:43 03-02-2019 | 0

Năm nay có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Nam Định. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Nghệ An

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Nghệ An

15:42 03-02-2019 | 0

Năm nay có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Nghệ An. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Kon Tum

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Kon Tum

15:12 03-02-2019 | 0

Có 1 Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Kon Tum. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Ninh Bình

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Ninh Bình

15:01 03-02-2019 | 0

Năm nay có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Ninh Bình. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Long An

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Long An

14:57 03-02-2019 | 0

Năm nay có 6 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Long An. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương

13:45 03-02-2019 | 0

Năm nay, có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Dương. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đắk Lắk

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đắk Lắk

12:00 03-02-2019 | 0

Năm nay, có 1 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Đắk Lắk. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cần Thơ

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cần Thơ

11:24 03-02-2019 | 0

Năm nay, có 6 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Cần Thơ. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Phòng

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Phòng

09:53 03-02-2019 | 0

Năm nay, có 5 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hải Phòng. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Khánh Hòa

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Khánh Hòa

22:37 02-02-2019 | 0

Năm nay, có 3 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Khánh Hòa. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Lào Cai

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Lào Cai

16:13 02-02-2019 | 0

Năm nay có 2 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Lào Cai. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.


Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Nam

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Nam

15:40 02-02-2019 | 0

Năm nay, có 1 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Nam. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình lễ hội chào đón năm mới khác.