Bắt giữ giám đốc Huỳnh Minh Trung công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức ở Cà Mau