Bức họa nữ sát thủ ở vòng xoay Dân Chủ lan truyền trên mạng chưa chính xác