Cầm micro hát Karaoke bị điện giật chết ở thị trấn Nếnh