Cha hiếp dâm con đẻ ở Ea Tul Cư M’gar Đắk Lắk

    Cha hiếp dâm con đẻ ở Ea Tul Cư M’gar Đắk Lắk

    Cha hiếp dâm con đẻ ở Ea Tul Cư M’gar Đắk Lắk

    16:30 29-10-2015 | 0

    Cha hiếp dâm con đẻ ở Ea Tul Cư M’gar Đắk Lắk là sự việc vô cùng xót xa xảy ra vào ngày 27/10. Được biết, bé gại bị xâm hại năm nay mới 14 tuổi. Cha hiếp dâm con đẻ ở Ea Tul Cư M’gar...