chấm dứt nuôi cá lồng bè trên các sông

    Vận động chấm dứt nuôi cá lồng bè trên sông

    Vận động chấm dứt nuôi cá lồng bè trên sông

    09:31 27-12-2017 | 0

    Những năm qua, UBND thành phố có nhiều văn bản yêu cầu chấm dứt nuôi cá lồng bè trên các sông Cẩm Lệ và Cổ Cò nhưng người dân vẫn không thực hiện. Sau khi xảy ra sự việc có 80 tấn cá nuôi trên sông Cổ Cò bị chết (giữa tháng 7/2017), UBND thành phố càng quyết liệt nghiêm cấm nuôi thủy sản trên các sông này.