chất lượng đào tạo giáo viên - Tin tức về chất lượng đào tạo giáo viên mới nhất

chất lượng đào tạo giáo viên - Tin tức chất lượng đào tạo giáo viên cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Tin tức Việt Nam.
    Từ năm 2018: Đào tạo giáo viên sẽ vô cùng khắt khe

    Từ năm 2018: Đào tạo giáo viên sẽ vô cùng khắt khe

    06:58 12-03-2018 | 0

    “Muốn tăng chất lượng đào tạo thì phải quan tâm đến nguồn lực từ giáo dục phổ thông; Muốn trò giỏi phải thầy giỏi; muốn thu hút nguồn lực, phải duy trì miễn giảm học phí”...là giải pháp của một số chuyên gia khi bàn về vấn đề đào tạo nguồn giáo viên sư phạm.