đại gia điện máy

    Vỡ mộng ông trùm, đại gia điện máy lỗ nặng phải bán thân

    Vỡ mộng ông trùm, đại gia điện máy lỗ nặng phải bán thân

    20:18 31-12-2017 | 0

    Năm 2017, các “đại gia” bán lẻ điện máy lớn, không ai bảo ai, đã cùng nhau mở từ hàng chục, tới hàng trăm siêu thị mới, với tham vọng nâng tầm bao phủ, chiếm thị phần. Tuy nhiên, khi vỡ mộng, nhiều đại gia ôm hàng tồn kho, lỗ nặng thậm chí phải bán thân thoát phá sản.