đâm chết kẻ hiếp dâm minh

    Đâm chết kẻ hiếp dâm mình có phạm tội?

    Đâm chết kẻ hiếp dâm mình có phạm tội?

    11:12 31-12-2017 | 0

    Theo luật sư, hành vi của Vàng Văn T đã cấu thành tội hiếp dâm nên việc chống trả lại gây thương tích hoặc kể cả chết người của chị Đoan được xem là phòng vệ chính đáng theo quy định tại Điều 15 BLHS và các văn bản hướng dẫn áp dụng thi hành của TANDTC.