Đánh chết đồng nghiệp sau khi cùng chơi bài bạc thua 3.2 triệu