Sự kiện: điểm chuẩn

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2019

10:27 03-07-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2019

10:20 03-07-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2019 sẽ được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2019

07:17 27-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

07:15 27-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

07:09 27-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2019

21:17 24-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2019

21:12 24-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2019

21:03 24-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 Thành phố Hải Phòng năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thành phố Hải Phòng năm 2019

20:58 24-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thành phố Hải Phòng năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

20:54 24-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2019

16:42 20-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2019

16:35 20-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2019

09:51 19-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019

09:39 19-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Đà Nẵng năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Đà Nẵng năm 2019

09:24 19-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Đà Nẵng năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2019

09:31 18-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2019

10:51 17-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Cần Thơ năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Cần Thơ năm 2019

10:40 17-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Cần Thơ năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2019

10:31 17-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2019 được cập nhật ngay sau khi có kết quả thi của thí sinh. Mời bạn đọc quan tâm xem tại đây.


Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh năm 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh năm 2019

10:22 17-06-2019 | 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh năm 2019 sẽ sớm được công bố mời bạn đọc quan tâm theo dõi trực tiếp dưới đây.