Độ tuổi pháp lý - Tin tức về Độ tuổi pháp lý mới nhất

Độ tuổi pháp lý - Tin tức Độ tuổi pháp lý cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Tin tức Việt Nam.
    Kiến nghị điều chỉnh độ tuổi pháp lý của trẻ em

    Kiến nghị điều chỉnh độ tuổi pháp lý của trẻ em

    19:17 30-08-2019 | 0

    Các tổ chức đồng thực hiện nghiên cứu đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm tiến hành xem xét, sửa đổi quy định của Điều 1, Luật Trẻ em năm 2016 để điều chỉnh độ tuổi pháp lý của trẻ em lên dưới 18 tuổi như quy định tại điều 1 Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em.