dọa chém chết

    Gặp hiệp sĩ Thủ đô từng nhiều lần bị dọa chém chết

    Gặp hiệp sĩ Thủ đô từng nhiều lần bị dọa chém chết

    19:00 16-05-2018 | 0

    Gần 30 năm bắt cướp ở Hà Nội, ông được ví như một “hiệp sĩ đường phố”. Thế nhưng công việc của “hiệp sĩ” không hề đơn giản và dù nhiều lần bị dọa chém chết nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc trượng nghĩa.