Giá USD ngày 27/10

    Giá USD ngày 27/10: Tỷ giá biến động

    Giá USD ngày 27/10: Tỷ giá biến động

    10:04 27-10-2015 | 0

    Giá USD ngày 27/10 được niêm yết tại các Ngân hàng Thương Mại biến động tăng giảm khác nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên biên độ dao động không đáng kể. Giá USD ngày 27/10...