Hiệp định thương mại CPTPP

    100% tán thành Quốc hội thông qua Hiệp định CPTPP

    100% tán thành Quốc hội thông qua Hiệp định CPTPP

    16:10 12-11-2018 | 0

    Chiều ngày 12/11, các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.